Titelprent met zes geleerden…

Hans Burgkmair (der Ältere), 1483 - 1519, prent, RP-P-1886-A-11363

Titelprent met zes geleerden zittend rond een tafel, zij buigen zich over een boek en praten over de inhoud. Op de tafel staat een inktpot met pennen. Boven de hoofden van de geleerden staan hun namen. Voor dit blad zijn meerdere houtblokken gebruikt in de kleuren zwart en rood.

Drie mannen te paard dragen de…

Hans Burgkmair (der Ältere), 1483 - 1526, prent, RP-P-OB-4383

Drie mannen te paard dragen de Oostenrijkse vaandels met de wapens van Ortenburg, Echingen en Achalm. Zij maken deel uit van de triomftocht van Keizer Maximiliaan I. De witte balken op de vaandels bieden ruimte voor tekst.

Koning en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509D(V)

De koning zit aan tafel voor een maaltijd met links en rechts hofdienaren. Rechts staat de Dood die een kan leeg schenkt in een kom. Links op tafel staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Eccle. X.

Kardinaal en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509E(R)

Kardinaal zittend met documenten in zijn hand, mogelijk aflaten, die hij geeft aan een knielende man voor hem. De Dood staat naast de kardinaal en heeft zijn kardinaalshoed vastgegrepen. Links op de leuning van de stoel of troon staat een zandloper en op de achtergrond groeien druivenranken. In de…

Boer en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509S(V)

Een boer loopt achter een ploeg die wordt getrokken door twee paarden over een akker. Iets voor hem uit loopt de Dood ook achter een ploeg, hij zwaait met een zweep naar de paarden. Op de achtergrond ligt een heuvellandschap met boerderijen en een dorp. In de marge boven de prent staat de tekst…

Drie kinderen met trofee

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509Y(R)

Een kind draagt een buitgemaakte wapenrusting als een trofee op een stok. Een ander kind draagt een schild en nog een ander attribuut. Een derde kind zit op de grond.

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511D(V)

Jakob zegent Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Genesis XLVIII.

Begrafenis van Jakob in grot bij…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511E(R)

Het dode en gebalsemde lichaam van Jakob wordt door mannen in een graf gelegd dat is uitgehouwen in een grot bij Machpela. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Exodi 1 maar deze voorstelling betreft het bijbelverhaal Genesis 50.

Mozes onderwijst de priesters

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511N(V)

Mozes onderwijst de priesters over de offergaven aan God waarvan zij mogen eten. Moses wijst naar de dode schapen en runderen die voor zijn voeten op de grond liggen en de priesters luisteren naar zijn verhaal. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Devter XVIII [Deuteronomium].

Jozua als legeraanvoerder van…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511O(R)

Jozua staat als legeraanvoerder van de Israëlieten bij de dode lichamen van de verslagen koningen. Links en rechts staan mannen uit het leger. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Josva XII.