Titelprent voor 'Histoire de…

Romeyn de Hooghe, 1691, prent, RP-P-1904-1859

Een vrouw leest in een boek, gezeten op dozen met penningen. Tegenover haar is een penningmaker aan het werk. Bij hen staat een allegorische vrouwenfiguur (Faam) met een slangvormig blaasinstrument aan de lippen, een beeldje (Victoria) in de ene hand en een keten van penningen in de andere hand. Op…

Portret van Johannes Calvijn

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1908-2660

Portret van Johannes Calvijn uit een serie portretten in Historie der Kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688 van Godfried Arnold (1701).

Eliëzer belooft dat hij een vrouw…

Gilliam van der Gouwen, naar Gerard Hoet (I), 1728, prent, RP-P-1904-2814

Eliëzer, de knecht van Abraham, zweert een eed en belooft dat hij een vrouw voor Isaak zal vinden (Gen. 24:9). Op de achtergrond maken andere knechten kamelen klaar voor de reis. De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands onderschrift.

Portret van Hildegard

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1906-1896

Portret van Hildegard uit een serie portretten in Historie der Kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688 van Godfried Arnold (1701).

Portret van Paracelsus

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1908-4490

Portret van Paracelsus uit een serie portretten in Historie der Kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688 van Godfried Arnold (1701).

Titelprent van Boek 2 van De…

Romeyn de Hooghe, 1671, prent, RP-P-1965-176

Titelprent van Boek 2 van De Ystroom (1671) van Antonides van der Goes. Allegorische voorstelling met de riviergod van het IJ (de Ystroomgod) op een troon. Hij wordt gekroond door de godin van de zeevaart. Zij wordt geflankeerd door Vrede en Oorlog. Achter het gezelschap staat een muur met een…

Illustratie voor 'Alle de werken'…

Romeyn de Hooghe, 1679, prent, RP-P-1935-1053

Een groep vrouwen en saters dansen en drinken samen. Op het middenplan gaat een rouwstoet voorbij. Op de achtergrond herrijst de feniks uit zijn as.

Staande man bij een opgegraven graf

Arnold Houbraken, 1682, prent, RP-P-1878-A-2071

Een staande man bij een opgegraven graf waarop een classicistische vaas en twee schedels. Prent uit een boek waarin 36 prenten met zinnenbeelden. Prent gebruikt in: F. van Hoogstraten, De schoole der wereld, 1682.

Vier voorstellingen over de…

Jan Evert Grave, 1786 - 1806, prent, RP-P-1905-5790

Vier voorstellingen met betrekking tot de ziel van de mens. Boven links, gemerkt E. 19-21: vier kinderen spelend in een tuin. Boven rechts, gemerkt F. 22-26: een gezin in een woonkamer. De moeder geeft een van de kinderen de borst. De vader geeft een van de kinderen een medisch onderzoek. Een ander…

Man in een tuin bij nacht

G.M. Heaton, naar A. Elink Sterk, ca. 1827 - 1836, prent, RP-P-OB-55.418

Een man met gevouwen handen zittend op een steen in een ommuurde tuin bij een kerkgebouw. Op de achtergrond een staande man in lange jas, aan de hemel een volle maan. Rechtsonder: bl. 120.