Drogene belooft Angor de hand van…

Karel Frederik Bombled, 1852 - 1902, prent, RP-P-BI-2714

Aan de rand van een woud staat een oudere vrouw in een lange jurk, Drogene. Zij staat tegenover Angor, een jonge, Keltisch geklede man met een speer. Illustratie bij de zevende zang van het episch lofgedicht Aeddon.

Aeddon ontmoet Olwene

Karel Frederik Bombled, 1852 - 1902, prent, RP-P-BI-2707

Aeddon ontmoet Olwene aan de oever van een rivier. Aeddon heeft twee blaffende honden bij zich en heeft juist zijn speer laten vallen. Olwene duwt een bootje richting de oever. Illustratie bij de eerste zang van het episch lofgedicht Aeddon

Portret van kanselier Mercurius…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1909-4283

Portret van bisschop Zacharias du…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1912-713

Portret van bisschop Zacharias du Mez van Thrallen met boek zittend in stoel, achter hem kromstaf en zijn wapen hangend aan een zuil. Kniestuk in ovale omlijsting. Op verso tekst in twee kolommen.

Portret van Zwitserse priester en…

François van Bleyswijck, 1681 - 1741, prent, RP-P-OB-26.649

Portret van apostolisch vicaris…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1912-718

Portret van apostolisch vicaris Filips van Rouveen (Philippus Rovenius) zittend op stoel met naast zich op tafel opengeslagen bijbel en crucifix. Op de voet van een zuil is zijn wapen weergegeven. Kniestuk in ovale omlijsting. Op verso Nederlandse tekst in gotisch schrift.

Portret van apostolisch vicaris…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1912-720

Portret van apostolisch vicaris Sasbout Vosmaer zittend op stoel met naast zich crucifix en kruisstaf. Zijn wapen is weergegeven op een pilaster. Kniestuk in ovale omlijsting. Het Latijnse opschrift vermeldt enkele belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Op het verso staan twee kolommen…

David en Abjatar raadplegen God

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1916-360

David en de hogepriester Abjatar raadplegen God met behulp van de ephod die de priester op zijn borst draagt over een eventuele aanval van Saul op de stad Keila.

Koperen wasvat of spoelbekken uit…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1908-3411

Koperen wasvat of spoelbekken uit de tempel van Salomon voor het reinigen van de offers en vaten.

Ontwerp voor Romeinse heerweg…

François van Bleyswijck, naar H.C. Hennin, 1681 - 1734, prent, RP-P-OB-4559

Ontwerp voor Romeinse heerweg (heirbaan) met langs de geplaveide weg grafmonumenten en triomfboog buiten Romeinse stad. De weergegeven situatie is vergelijkbaar met de Via Appia bij Rome.