Christus op de Olijfberg

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4390

Christus knielt met opgeheven armen op de Olijfberg en kijkt naar de hemel waar drie putti in zijn visioen verschijnen met een kruis en een miskelk met een hostie. Op de voorgrond liggen de drie discipelen Petrus, Jakobus en Johannes te slapen. Rechtsachter nadert Judas, gevolgd door een groep…

Christus voor Kajafas geleid

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-1963-27

Christus wordt door soldaten voor de hogepriester Kajafas geleid. De hogepriester heeft zijn handschoenen uitgetrokken en scheurt zijn kleren. De soldaat naast Christus staat op het punt om hem te slaan. Tegen de achterwand van het interieur boven de deuropening hangen twee keurvorstelijke en…

Geseling van Christus

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4395

Christus is vastgebonden aan een zuil en een soldaat dient met een roede de slagen toe. Twee soldaten zitten op de grond en maken beiden een roede. Linksachter ziet Pontius Pilatus toe op de uitvoering van zijn bevel. Tegen de achterwand van de ruimte zijn het keurvorstelijk en hertogelijk wapen…

Opstanding

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4403

Christus is opgestaan uit zijn graf en staat op een steen met een kruisvaandel in zijn hand. De soldaten die het graf bewaken zitten en liggen slapend aan zijn voeten. Linksboven zijn twee schilden weergegeven met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen

Koopman en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1528, prent, RP-P-OB-4509O(R)

Koopmannen in een haven worden opgeschrikt door de Dood terwijl zij bezig zijn met de handel van waren. Een koopman knielt tussen goederen en telt geld op een baal. In de marge boven de prent staat de tekst Proverbes XXI.

Boer en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509S(V)

Een boer loopt achter een ploeg die wordt getrokken door twee paarden over een akker. Iets voor hem uit loopt de Dood ook achter een ploeg, hij zwaait met een zweep naar de paarden. Op de achtergrond ligt een heuvellandschap met boerderijen en een dorp. In de marge boven de prent staat de tekst…

Kind en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509T(R)

Een moeder kookt eten boven een vuur voor haar twee kinderen. Ze kijkt samen met haar zoon verschrikt toe hoe haar kleine kind door de Dood wordt meegnomen. Op de grond rechts staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Iob IIII.

Drie kinderen dragen een kind en…

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509X(V)

Drie kinderen dragen een kind en een ander kind draagt een stok met wijnranken. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Philip. III.

Drie kinderen met trofee

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509Y(R)

Een kind draagt een buitgemaakte wapenrusting als een trofee op een stok. Een ander kind draagt een schild en nog een ander attribuut. Een derde kind zit op de grond.

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511D(V)

Jakob zegent Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Genesis XLVIII.