Vernietiging van Jericho

Gilliam van der Gouwen, naar Gerard Hoet (I), 1728, prent, RP-P-OB-102.895

Op de rechtervoorgrond zeven priesters die blazend op ramshoorns richting Jericho wandelen. Achter hen volgt de ark van het verbond. Op de achtergrond verbrokkelen de muren van de stad Jericho. Jozua staat op de voorgrond en geeft het bevel de stad Jericho aan te vallen (Jos.6:8-21). De prent heeft…

Terugkeer van Vulcanus met Bacchus

Jacob Matham, naar David Vinckboons (I), 1616, prent, RP-P-OB-102.852

Bacchus in zijn door luipaarden getrokken wagen, vergezelt Vulcanus die achterstevoren op een ezel gezeten terugkeert naar de Olympos waar Juno en Jupiter hem verwelkomen. Onder de wolken het eiland Lemnos, waar hij terecht kwam toen hij door Jupiter van de Olympos was gegooid. Boekillustratie voor:…

Aanbieden van de sleutels aan…

Jan Caspar Philips, 1753, prent, RP-P-OB-102.890

Het aanbieden van de sleutels aan Willem IV door leden van de magistraat. Onderdeel van de illustraties van de inhuldiging van Willem IV als erfheer van Vlissingen op 5 juni 1751.

Opstanding van Christus

Jan Wandelaar, 1725, prent, RP-P-OB-61.551

De herrezen Christus staat op de rand van de geopende graftombe. Achter hem is een engel te zien. Enkele angstige soldaten slaan op de vlucht. Rechtsboven staat: pag: 291.

Voor- en achteraanzicht van een…

Maria de Wilde, 1700, prent, RP-P-1938-1304

Voor- en achteraanzicht van een beeld van Venus. Onder de voorstelling het vierregelige, Latijnse puntdicht nr. 206 over de geboorte van Venus door Ausonius. Rechtsboven het getal tweeëntwintig in Romeinse cijfers.

Petrus verloochent Christus

Jan Wandelaar, 1725, prent, RP-P-OB-61.549

Petrus zit met drie soldaten rond een vuurplaats. Rechts vooraan staat een haan. Het dienstmeisje naast Petrus wijst naar Christus, die op de achtergrond voor Kajafas staat. Rechtsboven staat: pag: 159.

Aanbidding der herders

Jan Wandelaar, 1725, prent, RP-P-OB-61.556

In de stal toont Maria het Christuskind aan de herders die rondom de kribbe zijn weergegeven. Rechtsboven staat: pag: 8.

Gezicht op Kasteel Brederode te…

Pieter van Winkel, 1736 - 1754, prent, RP-P-1878-A-1829

Gezicht op het deels vervallen Kasteel Brederode te Santpoort-Zuid. Het wordt door een waterpartij omgeven. De ingang is door middel van een brug met de oever verbonden.

Vrouw knielt voor een voorname heer

Jan Wandelaar, 1722 - 1723, prent, RP-P-1906-3681

Een man in voorname kledij staat bij een stoel. Voor hem knielt een vrouw met een zakdoek in haar hand. In de verte staat een lijfwacht. Linksboven staat: I. Deel. Rechtsboven staat: Pag: 197.

Vignet met een allegorie op de…

Anthonie de Winter, 1668 - 1707, prent, RP-P-OB-24.485

Op een sokkel zit de personificatie van Frankrijk met een schild en een scepter met een fleur-de-lys op de schoot van de personificatie van tijd in de gedaante van een man met vleugels op zijn hoofd. Hij vertrapt enkele kwaadwillende figuren, onder wie de personificatie van afgunst(?), en toont de…