Grafmonument voor Johannes…

François van Bleyswijck, naar Augustinus Terwesten (II), naar Johannes Hannart, 1730 - 1736, prent, RP-P-1907-2984

Grafmonument of epitaaf voor Duitse theoloog Johannes Schelhammer in de Evangelisch Lutherse kerk aan de Lutherse Burgwal te Den Haag. Een plaat met Latijns opschrift ter nagedachtenis aan hem is het middelpunt van een architecturale omlijsting. Deze wordt bekroond met een medaillon waarop het…

Israëlieten worden ziek van de…

Abraham de Blois, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-97

Bij het kamp van de Israëlieten worden door de wind grote hoeveelheden kwartels aangevoerd. De Israëlieten zijn onverzadigbaar en blijven maar kwartels eten waarna ze door God gestraft worden met ziekte en de dood. Onder de voorstelling staat de titel in zes verschillende talen.

Portret van Philippe Bosquier op…

Martin Baes, 1623, prent, RP-P-1906-626

Bladzijde uit een boek met een portret van de jezuïet Philippe Bosquier op 57-jarige leeftijd. Links boven het wapen van de Jezuïeten en rechts een motto: Pacem et veritatem. Met een onderschrift van vier regels in het Latijn. Aan de versokant de titelpagina met drukkersmerk.

Aanbidding der koningen

François van Bleyswijck, naar Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-1934-87

Drie koningen brengen geschenken en knielen eerbiedig voor het Christuskind dat bij Maria op schoot zit. Onder de voorstelling staat het onderwerp in zes talen vermeld en wordt verwezen naar de bijbeltekst Matteüs 2:11.

De hoeren duivel

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1682, prent, RP-P-1935-369

De hoeren duivel duwt een dienstmeisje in het bed van een man.

Gezicht op de ruïne van de kerk van…

François van Bleyswijck, 1729 - 1736, prent, RP-P-1905-355

Gezicht op de ruïne van de in 1580 gesloopte kerk van Eik en Duinen, een voormalig gehucht gelegen in de duinen tussen Loosduinen en Den Haag, in het jaar 1729. De plek wordt bezocht door pelgrims en er vindt een begrafenis plaats. Op de resten van de kerktoren heeft een ooievaar een nest gemaakt en…

Moslims in verschillende…

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1681, prent, RP-P-1878-A-476

Vier voorstellingen met op elke voorstellingen twee personen die in verschillende houdingen van het Islamitische gebed afgebeeld zijn.

Portret van Gerard Potcamp, pastoor…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1912-717

Portret van Gerard Potcamp, pastoor en aartspriester van Lingen, zittend aan tafel met crucifix, aan de wand hangt zijn wapen. Kniestuk in ovale omlijsting. Op verso Nederlandse tekst in gotisch schrft met vignet.

Audiëntie bij een Chinese vorst

Johannes van Baden, 1675, prent, RP-P-1878-A-483

Een groep Europeanen op audiëntie bij een Chinese vorst. De gezaghebber zit aan tafel in een tent die is omgeven door zijn legers.

Portret van chirurgijn Jacob Denijs

François van Bleyswijck, naar Abraham Toorenvliet, 1733, prent, RP-P-OB-4550