67 resultaten gevonden


Barent Visscher, Jacobus van Hardenberg Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1738

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: in een ruimte zit een groep vroege christenen. Er wordt geluisterd naar een priester die uit de Bijbel voorleest. Onder: in een ruimte zit een groep vroege christenen te luisteren naar de preek van een priester.

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-OB-44.739

Tijdens een storm slaapt de personificatie Waar Geloof in een portaal. Rond hem storten gebouwen in elkaar en slaan de golven in op de kade. Twee mannen op de voorgrond trachten hem roepend wakker te maken en hem te wijzen op het gevaar. Waar Geloof slaapt echter door. Zijn geloof bewaart hem voor…

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-OB-44.741

Satan voert vier jongeren naar de hel, waar de Dood als skelet hen opwacht. De vier jongeren zijn met touwen vastgeketend aan de wereldbol die Satan met zich meedraagt. Ze verkiezen een werelds bestaan dat geleid wordt door zonde. In de lucht vliegt een engel.

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-OB-44.746

Een kind zit op een doodshoofd op een pedestal en blaast zeepbellen met een pijp. Op de pedestad staat geschreven "Sic se Habet Mundus". Rondom de zuil trachten kinderen de zeepbellen op te vangen.

Barent Visscher, Jacobus van Hardenberg Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1733

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: Paulus, geknield tussen een groep gelovigen op het strand van Tyrus. Op de achtergrond de stad Tyrus en een groot zeilschip. Onder: christenen vergaderen in het keizerlijk paleis, in de privé-kamer de H. Castulus, de kamerheer van keizer Diocletianus.

Barent Visscher, Jacobus van Hardenberg Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1740

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: interieur van een kerk. Een priester preekt in het preekgestoelte. Verschillende toehoorders verstoren zijn preek door in hun handen te klappen. Onder: kerkvader Origenes onderwijst de catechismus aan een groep leerlingen.

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1745

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: Christenen delen brood uit aan hongerige bedelaars. Onder: de H. Martinus van Tours heeft met een mes zijn mantel in tweeën gesneden en geeft een stuk van zijn mantel aan een bedelaar. Andere christenen kijkt bewonderend toe.

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1752

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: een christen wordt in een cel gevangen gezet. De cipiers zetten zijn voeten vast in een blok. Onder: een christen zit in een cel gevangen. Zijn nek is aan de muur vastgemaakt met een grote ijzeren ketting.

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1764

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: de H. Athanasius op de voorgrond. Rondom hem staan enkele mensen. Athanasius wijst naar een paar kraaien in de lucht en voorspelt de toekomst aan de hand van hun gekras. Onder: De H. Perpetua zit op de voorgrond en heeft een visioen. Ze ziet een ladder,…

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1769

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: op de voorgrond rechts Orestes, de prefect van Alexandrië. Hij wordt door enkele monniken bespot. Een van de monniken gooit een steen naar hem. Op de achtergrond patriarch Cyrillus van Alexandrië, die preekt tegen Orestes. Onder: de filosofe Hypatia wordt…