Simei vervloekt David en de dood…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-8

Twee Bijbelse voorstellingen uit 2 Sam. 16 en 18. Simei vervloekt David en gooit stenen naar hem, en Absalom blijft met zijn haren hangen aan een eik en wordt gedood. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 59.

Michal spoort David aan te vluchten…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-13

Twee Bijbelse voorstellingen uit 1 Sam. 19 en 20. Michal spoort David aan te vluchten, en het verbond van David en Jonathan. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 52.

Filistijnen zenden de Ark des…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-18

Twee Bijbelse voorstellingen uit 1. Sam. 6 en 10. De Filistijnen zenden de Ark des Verbonds terug naar Israël, en Samuel zalft Saul. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 47.

Naomi met haar schoondochters Orpa…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-20

Twee Bijbelse voorstellingen uit Ruth 1 en 2. Naomi met haar schoondochters Orpa en Ruth, en Ruth leest aren op het land van Boaz. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 45.

Koning Ahasveros laat zich…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-25

Twee Bijbelse voorstellingen uit Est. 6. Koning Ahasveros kan 's nachts de slaap niet vatten en laat zich voorlezen door zijn hofhouding, en Haman leidt Mórdechai op het paard van koning Ahasveros door de stad. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans.…

Drie jongelingen in de brandende…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-37

Twee Bijbelse voorstellingen uit Dan. 3 en 5. Drie jongelingen worden in de brandende oven beschermd door God, en tijdens het feestmaal van Belsassar verschijnt een hand die een tekst op de muur schrijft. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans.…

Christus wast de voeten van de…

Jacob Folkema, 1791, prent, RP-P-1933-44

Twee Bijbelse voorstellingen uit Joh. 13 en Mat. 26. Christus wast de voeten van de apostelen, en het Laatste Avondmaal. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel rechtsonder genummerd: 30 .

Wapenschild geflankeerd door…

Christian Friedrich Fritzsch, 1729 - 1774, prent, RP-P-OB-52.389

Een gehelmd wapenschild met de beeltenis van een tulp, zowel op het schild als bovenop de helm, staat in de buitenlucht op een sokkel. Op de sokkel prijkt een lier. Links van het wapen zit Minerva in haar wapenrusting; hierachter blaast een engel de bazuin. Rechts staat Prudentia of Voorzichtigheid,…

Christus aan het kruis

Cornelis Galle (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1650 - 1653, prent, RP-P-OB-6992

Christus aan het kruis met Maria en Johannes. Maria Magdalena knielt onder het kruis en wijst met haar hand op de spijkers in Christus voeten.

Hemelvaart

Cornelis Galle (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1650 - 1700, prent, RP-P-OB-6997

Christus zweeft in een stralenkrans en toont zijn wonden. De apostelen en Maria kijken naar hem op.