62 resultaten gevonden


Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1769

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: op de voorgrond rechts Orestes, de prefect van Alexandrië. Hij wordt door enkele monniken bespot. Een van de monniken gooit een steen naar hem. Op de achtergrond patriarch Cyrillus van Alexandrië, die preekt tegen Orestes. Onder: de filosofe Hypatia wordt…

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1771

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: het hof van de Duitse keizer. De keizer staat voor een kanunnik en neemt zijn rijkelijk versierde hoed af. Onder: de Duitse keizer staat voor een aartsbisschop met in zijn handen een rijkelijk versierde hoed. Hij wijst er naar en confronteert de aanwezige…

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1776

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: Arnoldus, bisschop van Brix, wordt op de brandstapel verbrand vanwege ketterij. Links op de voorgrond twee toekijkende monniken. Onder: in een gevangenis zit Arnulfus geketend op een steen. Twee beulen wurgen hem met een touw. Op de achtergrond kijken…

Jan Huygen, Jacobus van Hardenberg Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-OB-44.993

Een man leest knielend een bijbel op een lessenaar. Licht straalt uit de hemel op hem neer. Een engel verjaagt de duivel die het vertrek tracht binnen te komen. Achter de man een wereldbol, een zandloper en gebroken ketenen.

Barent Visscher, Jacobus van Hardenberg Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1733

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: Paulus, geknield tussen een groep gelovigen op het strand van Tyrus. Op de achtergrond de stad Tyrus en een groot zeilschip. Onder: christenen vergaderen in het keizerlijk paleis, in de privé-kamer de H. Castulus, de kamerheer van keizer Diocletianus.

Barent Visscher, Jacobus van Hardenberg Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1740

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: interieur van een kerk. Een priester preekt in het preekgestoelte. Verschillende toehoorders verstoren zijn preek door in hun handen te klappen. Onder: kerkvader Origenes onderwijst de catechismus aan een groep leerlingen.

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1745

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: Christenen delen brood uit aan hongerige bedelaars. Onder: de H. Martinus van Tours heeft met een mes zijn mantel in tweeën gesneden en geeft een stuk van zijn mantel aan een bedelaar. Andere christenen kijkt bewonderend toe.

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1752

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: een christen wordt in een cel gevangen gezet. De cipiers zetten zijn voeten vast in een blok. Onder: een christen zit in een cel gevangen. Zijn nek is aan de muur vastgemaakt met een grote ijzeren ketting.

Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1764

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: de H. Athanasius op de voorgrond. Rondom hem staan enkele mensen. Athanasius wijst naar een paar kraaien in de lucht en voorspelt de toekomst aan de hand van hun gekras. Onder: De H. Perpetua zit op de voorgrond en heeft een visioen. Ze ziet een ladder,…

Barent Visscher, Jacobus van Hardenberg Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1738

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: in een ruimte zit een groep vroege christenen. Er wordt geluisterd naar een priester die uit de Bijbel voorleest. Onder: in een ruimte zit een groep vroege christenen te luisteren naar de preek van een priester.