504 resultaten gevonden


Theodoor Koning, 1780, prent, RP-P-1934-450

Herodes verschijnt op bevel van Hyrcanus wegens verdenking van moord voor het gerecht. Achter hem staan zijn lijfwachten, ter bescherming. Sameas, die een tulband draagt, durft de aanklacht tegen Herodes voor het gerecht te bevestigen. Deze prent is een illustratie bij het zeventiende hoofdstuk van…

Theodoor Koning, 1783, prent, RP-P-1934-424

De hogepriester Zacharias van Jeruzalem wordt in de tempel vermoord door een groep soldaten. Terwijl een van de soldaten een zwaard door het hart van Zacharias steekt heft de hogepriester zijn handen ten hemel. Deze prent is een illustratie bij het negentiende hoofdstuk van het vierde boek van 'Alle…

Theodoor Koning, 1783, prent, RP-P-1934-455

In een amfitheater vol figuren, wijst koning Herodes Agrippa vanaf zijn troon naar een uil die boven zijn hoofd zit. De verschijning van de uil is het voorteken van Agrippa's dood. Deze prent is een illustratie bij het zevende hoofdstuk van het negentiende boek van 'Alle de werken van Flavius…

Theodoor Koning, 1780, prent, RP-P-1934-436

In het bijzijn van koning Jerobeam, is bij een tempel zojuist een offer gebracht aan een stierkalf, die op een piëdestal onder het hoofdgestel van de tempel staat. Jerobeam had op twee plaatsen in Israel kalfaanbidding opgezet zodat zijn onderdanen niet allemaal naar Jeruzalem hoefde te reizen.…

Theodoor Koning, 1780, prent, RP-P-1934-443

In een bos hangt Absalom met zijn haren aan een boomtak, zijn helm ligt op de grond voor hem. Joab, de legeraanvoerder van koning David, staat op het punt om Absalom met zijn lans te doorsteken. Deze prent is een illustratie bij het negende hoofdstuk van het zevende boek van 'Alle de werken van…

Theodoor Koning, 1785, prent, RP-P-1934-448

In een gevecht om Jeruzalem tijdens de Joodse Opstand, tussen de Romeinen en de Joden, krijgt Josephus een steen op zijn hoofd. Rechts komt een Romeinse soldaat op hem toegesneld. Op de achtergrond zijn gevechten te zien en schieten figuren pijlen vanaf de stadsmuren. Deze prent is een illustratie…

Noach van der Meer (II), 1784, prent, RP-P-1934-431

Naakte mensen worden door drie mannen gekleed. Twee van hen staan aan boord van een schuit. Op de achtergrond een zeilschip op zee.

Noach van der Meer (II) , Johannes Allart, 1777, prent, RP-P-1907-4746

Een jonge man vraagt raad aan een oude man. Zij zitten in een huiskamer bij de haard.

Noach van der Meer (II) , Johannes Allart, 1777, prent, RP-P-1907-4657

De personificatie van de Roem wijst op een monument met een gedicht. Op het monument liggen de knots en de leeuwenhuid van Hercules. Links de heldenattributen van lauwerkrans, zwaard, helm en borstkuras. Op de voorgrond liggen de lofportret en een boek met lauwerkrans.

Ludwig Gottlieb Portman, 1795, prent, RP-P-1907-4791

Bij de inname van Syracuse wordt Archimedes door een Romeinse soldaat gedood. Archimes zit in zijn studeervertrek en tekent een wiskundig cirkeldiagram. De Romeinse soldaat die het vertrek binnenkomt doodt hem met zijn zwaard.