48 resultaten gevonden


anoniem, 1525 - 1530, prent, RP-P-BI-6242

Fragment van een blad uit een Biblia Pauperum. Gedrukt van twee blokken. Groep vrouwen, één met muziekinstrument en één met bladmuziek in de handen, tegenover Davis met zwaard en het hoofd van Goliath. Omlijsting met twee profeten.

anoniem, 1525 - 1530, prent, RP-P-BI-6247

Fragment van een blad uit een Biblia Pauperum. Elia geknield voor altaar met brandend offerdier, links van hem priesters van Baal knielend voor altaar met offerdier. Omlijsting met twee profeten.

anoniem Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521, prent, RP-P-BI-6315E

Bovenste deel van blad uit een Biblia Pauperum. Links Ham bespot zijn dronken vader Noach, in het midden de bespotting van Christus, rechts twee kinderen die Elisa bespotten worden door beren verscheurd. Omlijsting met vier profeten. Tekst in het Frans onder voorstellingen.

anoniem, Doen Pietersz. Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520 - 1521, prent, RP-P-BI-6280

Uit serie van zeven bladen. Prent, gedrukt van meerdere blokken, vormt één geheel door ornamentele omlijsting. Linksboven de bespotting van Christus, rechtsboven de geseling van Christus. Linksonder de sibylle uit Tibur met hand en begeleidende tekst, rechtsonder de sibylle Agrippa met zweep en…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1633, prent, RP-P-OB-26.738

Twee kleine engelen knielen bij een vuur en bidden en eren de ongeschonden hostie die tussen de vlammen zichtbaar is. De Latijnse en Nederlandse verzen moedigen de lezer aan om zich bewust te zijn van de betekenis van het wonder met de hostie.

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1633, prent, RP-P-OB-26.745

Raadsvergadering van de magistraten van de stad in het stadhuis waarbij de authenticiteit van het wonder bezegeld wordt. Onder de voorstelling staan twee verzen in Latijn en Nederlands.

anoniem, Jacob Cornelisz. van Oostsanen Boëtius Adamsz. Bolswert, 1639 - 1689, prent, RP-P-BI-2182

anoniem, Jacob Cornelisz. van Oostsanen Boëtius Adamsz. Bolswert, 1639 - 1689, prent, RP-P-BI-2187

Pelikaan als symbool van Christus nestelt in een doornenkroon en voedt zijn jongen met zijn eigen bloed. De vogel toont meer gelijkenis met een roofvogel zoals een adelaar. Een slang met een vogelkop krult zich om een kruis. In het verklarende vers wordt de vogel een pelikaan genoemd.

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1633, prent, RP-P-OB-26.740

Hostie wordt in processie door priester naar de kerk (Oude Kerk) te Amsterdam gebracht zodat het wonder daar bij het altaar vereerd kan worden aldus het Latijnse en Nederlandse vers onder de voorstelling.

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Hendrik Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1633, prent, RP-P-OB-26.736

Een zieke man ligt op bed en ontvangt een hostie van een priester terwijl mannen en vrouwen rond het bed bidden voor zijn welzijn. Zowel in Latijn als Nederlands wordt de gebeurtenis met een vers toegelicht.