Man bij lessenaar schrikt van uil…

Johannes Christiaan Bendorp, 1776 - 1824, prent, RP-P-OB-26.589

Smid Huibert Willemszoon van Eijken…

Johannes Christiaan Bendorp, 1776 - 1827, prent, RP-P-1908-3743

Smid Huibert Willemszoon van Eijken verdedigt zijn werkplaats tegen Spanjaarden met degen en kruk. Zijn dochter knielt en bid tot God om het leven van haar vader te sparen. Hij zal uiteindelijk toch sneuvelen.

Sterfbed van Maria II Stuart,…

Pieter van den Berge, 1695, prent, RP-P-1935-464

Maria II Stuart, koningin van Engeland ligt stervende op bed. Om haar heen zijn haar hofdames verzamelt en twee bisschoppen bidden aan haar bed. Links zit de koning op een stoel, hij wordt getroost door twee andere bisschoppen. Bij de prent behoort een tekstblad met een gedicht Op het sterfbedde van…

Portret van Cesare Borgia

Balthasar Bernards, 1732, prent, RP-P-1909-4281

Portret van Cesare Borgia met degen en baret. Onder het portret een vers in het Latijn.

Bileam spreekt zijn orakel uit

Balthasar Bernards, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-82

Bileam kijkt naar de woestijn en ziet de stammen van het volk Israël die daar gelegerd zijn. Hij spreekt een orakel uit over het volk Israël. Naast hem staat Balak. Op de achtergrond zijn de zeven offeraltaren te zien. Op elke heeft Balak net een stier en een ram geofferd.

Portretmedaillon van Anakreon

Balthasar Bernards, naar Bernard Picart, 1711 - 1712, prent, RP-P-BI-1106

Een portretmedaillon van de Griekse dichter Anakreon wordt vastgehouden door Cythere, Bacchus en Cupido. Op de grond zit de Tijd. Zijn vleugels worden gesneden door een putto, een andere heeft zijn sikkel gepikt. Met een uitleg van de voorstelling in het Frans.

Dansende vrouw met tamboerijn,…

Jan Baptist Berterham, naar Bernard Picart, 1696 - 1721, prent, RP-P-BI-1113

Dansende vrouw met tamboerijn, omringd door spelende naakte jongetjes. Een dansend jongetje heeft een masker en twee kinderen spelen een bordspel.

Thuiskomst van de verloren zoon

Jan Baptist Berterham, 1696 - 1721, prent, RP-P-BI-1118

De verloren zoon wordt bij thuiskomst door zijn vader ontvangen. Onder de voorstelling staat de bijbeltekst Lucas 15:21.

Allegorie op de liefde van de mens…

Jan Baptist Berterham, 1696 - 1721, prent, RP-P-BI-1120

Adam geeft zijn hart aan God in paradijselijk landschap met dieren. In de lucht is het alziend oog van God met engelen en heiligen weergegeven en uit de stralen komt een hoorn des overvloeds als beloning voor een man die liefde een plaats in zijn leven gaf. In een scène op de achtergrond zien we de…

Jongen vraagt weg aan man

Johannes Alexander Rudolf Best, 1807 - 1855, prent, RP-P-OB-26.611