Astronoom en de Dood

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509N(R)

Een astronoom zit aan een tafel te studeren met voor hem een opengeslagen boek. Hij kijkt omhoog en wijst naar een armillarium (atronomisch instrument) dat boven de tafel hangt. Naast hem staat de Dood met een schedel in zijn skelethanden. De bovenmarge met de Latijnse aanduiding van de bijbeltekst…

Atalja scheurt haar kleren voor de…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511X(R)

Atalja, koningin van Juda, scheurt haar kleren uit woede omdat Joas tot koning is gekroond en op de troon zit. De hogepriester Jojada geeft de opdracht om Atalja buiten de tempel te doden. Links wordt Atalja gedood. In de marge boven de afbeelding staat de tekst IIII Regvm XI [2 Koningen 11].

Droom van Farao

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511D(R)

Farao ligt slapend in zijn bed. Naast het slaapvertrek zijn in een landschap de dromen van de Farao weergegeven, de magere koeien die de vette opeten en de dunne aren die de dikke opeten (Genesis XLI).

Mozes onderwijst Israëlieten in…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511N(R)

Mozes onderwijst de Israëlieten in de wetten en regels. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Devter IV [Deuteronomium).

Arts en de Dood

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509M(V)

De Dood geeft een arts een fles met urine van een oude man die leunend op zijn stok het oordeel van de arts afwacht. Op de tafel links waaraan de arts zit staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst LVC IIII.

Standaarddrager

Hans Burgkmair (der Ältere), 1483 - 1526, prent, RP-P-OB-4379

Standaarddrager met standaard en rechthoekig schild dat ruimte biedt voor een vers. De standaard is versierd met lauwerkransen en krullende linten. Ter hoogte van het hoofd van de ruiter is een lege tekstband weergegeven. Deze man loopt in de serie van de triomf van keizer Maximiliaan I vooruit aan…

Hof met het tabernakel,…

Lucas Cranach (I), 1523 - 1526, prent, RP-P-1915-1468

Binnen een omheining in een landschap staat een brandofferaltaar met wat vaatwerk, een wasvat en een tabernakel. De kleden die de tabernakel gewoonlijk bedekken zijn teruggeslagen waardoor de tafel voor de toonbroden, het reukofferaltaar en de ark van het verbond zichtbaar zijn.

Voerman en de Dood

Hans Holbein (II), 1547, prent, RP-P-OB-4509W(V)

Een wagen, geladen met tonnen of vaten, is verongelukt en de voerman staat er naast en kijkt naar de Dood die op een vat zit en het opendraait. In de marge boven de prent staat de tekst I. Rois IX.

Paus en de Dood

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509C(V)

De paus zit links op zijn troon en kroont de keizer die voor hem knielt en zijn voet kust. Direct naast de troon staat de Dood. Ook tussen de geestelijken die getuigen zijn van de kroning staat rechts de Dood. In de marge boven de prent staat de tekst Psal. CVIII.

Marskramer en de Dood

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4509S(R)

Een marskramer loopt met een grote mand koopwaar op zijn rug en hij wordt tegengehouden door de Dood die hem aan zijn mouw trekt. Achter het tweetal staat een skelet op een strijkinstrument te spelen. Naast de marskramer loopt een hond. In de marge boven de prent staat de tekst Matth. XI.