Aangespoelde beenderen

Anthonie van den Bos, naar Hendrik Hoogers, 1809 - 1810, prent, RP-P-BI-4042

Beenderen die aangespoeld werden naar een dijkdoorbraak bij Loenen tijdens de watersnood van 1809 waarbij grote delen van Midden-Nederland overstroomden.

Gusman d'Alfarache en drie…

Jan de Bray, 1655 - 1697, prent, RP-P-OB-26.899

Portret van Filips graaf van…

Herman Breckerveld, naar anoniem, 1626, prent, RP-P-1920-1706

Borstbeeld van de Nederlandse legeraanvoerder in harnas met witte kraag. Onder het portret zijn naam en titels. Bladzijde uit een boek, op het verso gedrukte tekst.

Wijnrank in zon en regen

Gabriel Ehinger, 1695, prent, RP-P-1911-421

Een cartouche met een embleem. Het embleem toont een wijnrank. Op de achtergrond een stadsgezicht. De zon schijnt maar onweer hangt in de lucht. De prent heeft een Latijns motto in een banderol

Misandere bezoekt Euglottus in de…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1537 - ca. 1635, prent, RP-P-1878-A-655

Misandere zoekt haar man Euglottus in de nacht op om hem op zijn overspel aan te spreken. In een armoedig vertrek ligt Euglottus in bed. Misandere houdt een kaars in haar hand. Bladzijde uit een boek met tekst op recto en verso.

Jacob beklaagt zich bij Laban dat…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, ca. 1635 - ca. 1637, prent, RP-P-1878-A-648

Lea ligt in bed en bidt. Jakob die boos is op Laban omdat hij hem zijn oudste dochter Lea in plaats van Rachel heeft laten trouwen komt verhaal halen bij Laban. Door het raam is Jakob te zien hoe hij zeven jaar lang Labans schapen moet hoeden in ruil voor het huwelijk met Rachel. Bladzijde uit een…

Gezicht op de kerk van…

Anna Catharina Brouwer, naar Johannes van Diepenhuijsen, 1791 - 1793, prent, RP-P-1905-3918

Begrafenisstoet van H. Hooft Dz. te…

Anna Catharina Brouwer, naar A. Brouwer, 1794 - 1801, prent, RP-P-OB-26.907

Gezicht op Argijn

Jan van Brosterhuyzen, naar Frans Jansz. Post, 1645, prent, RP-P-1951-74

Mogelijk is dit een gezicht op de West-Afrikaanse stad Argijn. Aan de kust liggen forten waar grote rookpluimen opstijgen. Op de voorgrond een schip met Nederlandse vlaggen. Boven een vaandel met de titel. In de marge letters met namen die overeenkomen met locaties in het landschap.

Portret van Philippe Bosquier op…

Martin Baes, 1623, prent, RP-P-1906-626

Bladzijde uit een boek met een portret van de jezuïet Philippe Bosquier op 57-jarige leeftijd. Links boven het wapen van de Jezuïeten en rechts een motto: Pacem et veritatem. Met een onderschrift van vier regels in het Latijn. Aan de versokant de titelpagina met drukkersmerk.