Aderlating van Caliste

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4686

Dr arts van Caliste kijkt van schrik omhoog, nadat hij een fout heeft gemaakt bij het aderlaten van Caliste. Het bloed loopt uit haar arm in een schaal, die wordt opgehouden door een vrouw.

Kussend paar in een kerk

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4709

Een man droomt dat hij in de kerk gekust wordt door de vroomste vrouw, die daar aanwezig is. Op de achtergrond knielen mensen voor het altaar tijdens de mis.

Salome brengt Herodes en Herodias…

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4691

Salome brengt Herodes en Herodias het hoofd van Johannes de Doper. Achter Salome draagt een soldaat het hoofd op een schaal. Herodes en Herodias zitten onder een baldakijn aan tafel.

Slechte rijke vrouw

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4693

De rijke Beatrix geeft een arme kreupele vanuit haar raam een stuk beschimmeld brood.

Philis kust de slapende Dametas

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4655

Philis kust de slapende herder Dametas. Een hond kijkt toe, op de achtergrond de kudde schapen.

Raadgeving

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4746

Een jonge man vraagt raad aan een oude man. Zij zitten in een huiskamer bij de haard.

Pluimmug

Robbert Muys, naar P.M. Brasser, 1778, prent, RP-P-1905-5318

Twee afbeeldingen van een pluimmug op ware grootte, twee uitvergrotingen van de zijaanzichten van het insect en een uitvergroting van de kop. Rechtsboven: Pl. 4. Prent uit een boek over binnen- en buitenlandse land- en waterdieren.

Zoon aan het sterfbed van zijn…

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4681

Een zoon houdt de hand vast van zijn stervende vader, die op bed ligt.

Naakten gekleed

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1784, prent, RP-P-1934-431

Naakte mensen worden door drie mannen gekleed. Twee van hen staan aan boord van een schuit. Op de achtergrond een zeilschip op zee.

Man trekt zijn zwaard om zelfmoord…

Noach van der Meer (II), naar Jacobus Buys, 1777, prent, RP-P-1907-4648

In een kamer maakt een zittende vrouw een afwijzend gebaar naar de man, wiens liefde zij afwijst. De man trekt daarop zijn zwaard uit de schede om zelfmoord te plegen.