Minerva en Telemachus voor een…

Simon Fokke, 1753, prent, RP-P-1960-388

Minerva wijst de geknielde Telemachus op een engel die voor een tempel staat. In de lucht blaast een tweede engel de bazuin, lager vliegen duivelse figuren. In een steen naast de krijgsman staat gekerfd: Telemaque.

Gesprek tussen vier historische…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1960-410

Gesprek tussen gouverneur-generaals Pieter Both, Jan Pietersz. Coen, Gustaaf Willem van Imhoff en Joan Maetsuyker. Hierboven blaast een engel de bazuin. Door een poort is op de achtergrond een mast van een zeilschip en een zittende vrouw met vrijheidshoed op stok te zien. Onder de afbeelding een…

Eleonora van Engeland danst met…

Jacob Folkema, naar Ottmar Elliger, 1722, prent, RP-P-OB-52.053

Reinoud van Gelre was getrouwd met Eleonora, de zus van koning Edward III van Engeland. Zij hadden geen goed huwelijk en Reinoud verspreidde het gerucht dat Eleonora melaats was. Eleonora verscheen op een feest van Reinoud op de Barbarossa-burcht en ontblootte haar borsten in het bijzijn van alle…

Dialoog tussen de herders Tityrus…

Jacob Folkema, naar Louis Fabritius Dubourg, 1703 - 1767, prent, RP-P-OB-52.039

Omringd door hun vee voeren de twee herders Tityrus en Meliboeus in de buitenlucht een gesprek. Op dezelfde plaat staat links onder deze voorstelling een versierd initaal T met de beeltenis van een fluitspelende herder. Deze illustratie is vervaardigd bij het eerste gedicht uit Vergilius' Bucolica.

Man kijkt vanaf oever uit over het…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-1960-484

Een man met wandelstok staat op een oever en kijkt uit over het water met zeilschepen. Prent linksboven gemerkt: IX.

Gezelschap met hond in een vertrek

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-50.872

Een vrouw houdt een hondje voor het gezicht van een geblinddoekte vrouw van wie de polsen zijn geketend. Rondom staat een gedeeltelijk met degen gewapend gezelschap, rechts zit een vrouw met waaier achter een tafel. Prent rechtsboven gemerkt: Pl. VII.

Telemachus knielt voor Mentor

Jacob Folkema, 1715, prent, RP-P-1903-A-23956

Mentor heeft de hand van Telemachus, die geknield voor hem zit, vastgepakt. Een derde persoon rechts slaat dit tafereel gade. Op de achtergrond een tempel waar een minnekozend paar voor staat. Rechts hiervan loopt een vrouw met geheven armen naar het paar toe.

Troepen van Civilis bestormen de…

Jacob Folkema, naar Louis Fabritius Dubourg, 1749 - 1759, prent, RP-P-1905-444

De troepen van Civilis bestormen de Romeinse vesting te Xanten. Prent rechtsboven gemerkt: Boek II. Bl. 132.

Intocht van Willem IV als erfheer…

Jacob Folkema, naar Aert Schouman, 1753, prent, RP-P-OB-52.116

De gepersonifieerde Hoop zit geheel links met een kroon van bootjes op haar hoofd, een anker gaat gedeeltelijk schuil onder haar gewaad. Naast haar staat de personificatie van Kracht die haar wijst op een derde figuur, de personificatie van Geschiedenis. Boven deze personificaties blaast een engel…

Fabel van de man en de hond

Simon Fokke, 1769, prent, RP-P-1905-5767

Een man voert een hond, naast hem staat een tweede man die zijn handen van schrik in de lucht houdt. Deze illustratie is vervaardigd bij de Aesopische fabels van de Latijnse dichter Phaedrus.