Maaltijd en gastvrijheid bij de…

Joseph Mulder, naar Simon Frisius, 1684, prent, RP-P-OB-2351

Interieur van een gemeenschapshuis waar Germaanse families koken, eten en drinken.

Jakob Böhme brengt de pantoffel van…

Joseph Mulder, naar Jan Luyken, 1686, prent, RP-P-OB-2363

Jakob Böhme brengt een pantoffel terug aan pastoor Gregor Richter. Richter, die Böhme van ketterij beschuldigde, had de pantoffel naar diens hoofd gegooid.

De Witte Heeren te Middelburg…

Willem Steelink (I), naar Pieter Stortenbeker, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2253

De Witte Heeren te Middelburg weiden hun vee in de duinen, 1252. Duinlandschap met grazend vee.

Portretten van Cornelis Troost en…

Pieter Tanjé, naar Aert Schouman, 1751, prent, RP-P-OB-65.143

Twee genummerde portretten van de schilders Cornelis Troost en Gerard Melder. Naast het portret van Troost liggen penselen, een ontwerp voor een penning en verschillende penningen. Midden boven: G.

Ezel van Bileam / De dochters van…

Pieter Tanjé, 1716 - 1761, prent, RP-P-1933-82

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Bileam maant zijn ezel door te rijden, maar deze wordt tegengehouden door een engel met een zwaard. Onder: de dochters van Selofchad komen na het overlijden van hun vader bij Mozes en Aäron en vragen als vrouwen om het recht het land van hun vader te erven. Onder…

Jakobs ladder / Jakob ontmoet…

Pieter Tanjé, 1716 - 1761, prent, RP-P-1933-87

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Jakob ligt te slapen en droomt van een tot in de hemel reikende ladder, waarlangs engelen op- en afdalen. Onder: bij de bron in Haran ontmoet Jakob Rachel, die haar vaders schapen te drinken geeft. Jakob omhelst Rachel. Onder de voorstellingen een verwijzing naar…

Bezoek van de koningin van Seba /…

Pieter Tanjé, 1716 - 1761, prent, RP-P-1933-94

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: koning Salomo staat voor zijn troon en verwelkomt de koningin van Seba. Onder: onder invloed van zijn heidense vrouwen brengt Salomo een offer aan een afgod. Onder de voorstellingen een verwijzing naar de Bijbelteksten en de titels in het Nederlands en Frans.

Presentatie van Christus in de…

Pieter Tanjé, 1716 - 1761, prent, RP-P-1933-99

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Jozef en Maria betreden met het Christuskind de tempel. Jozef houdt het mandje met twee duiven vast. Onder: Simeon zegent met geopende handen Christus en zijn ouders. Onder de voorstellingen een verwijzing naar de Bijbelteksten en de titels in het Nederlands en…

Petrus vindt een munt in de bek van…

Pieter Tanjé, 1716 - 1761, prent, RP-P-1933-103

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Petrus vindt een vierdrachmenstuk in de bek van een vis, waarmee hij de tempelbelasting kan betalen. Op de oever staat Christus met een andere apostel. Onder: Christus laat de kinderen bij hem komen en zegent ze. Onder de voorstellingen een verwijzing naar de…

Kruisafneming / Bewening

Pieter Tanjé, 1716 - 1761, prent, RP-P-1933-108

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Christus wordt van het kruis gehaald. Rechts treuren Maria en de vrouwen. Onder: de vrienden van Christus bewenen zijn lichaam. Onder de voorstellingen een verwijzing naar de Bijbelteksten en de titels in het Nederlands en Frans.