Illustratie voor 'Alle de werken'…

Romeyn de Hooghe, 1679, prent, RP-P-1935-1055

Een man met een staf jaagt een groep boze mensen weg van een plaats waar allerlei schatten (o.a. muntstukken uit een hoorn des overvloeds) liggen uitgestald. Links op de achtergrond Jupiter met zijn adelaar en Mercurius, die toekijken vanuit de wolken.

Titelprent van Boek 3 van De…

Romeyn de Hooghe, 1671, prent, RP-P-1904-539

Titelprent van Boek 3 van De Ystroom (1671) van Antonides van der Goes. Allegorische voorstelling van het bruiloftsdiner van Peleus en Thetis. Aan de godenmaaltijd zitten personificaties van riviergoden die ruzie maken, onder andere Neptunus, het IJ (de Ygod), de Donau, de Rijn, de Amstel, de…

Zwarte man bij een vogel op een tak

Arnold Houbraken, 1682, prent, RP-P-1878-A-2079

Een donkere man in een landschap wijst naar een vogel op een tak. Prent uit een boek waarin 36 prenten met zinnenbeelden. Prent gebruikt in: F. van Hoogstraten, De schoole der wereld, 1682.

Titelprent voor 'Atlas nouveau,…

Romeyn de Hooghe, 1694, prent, RP-P-1911-3050

Op een verhoging knielen exotisch ogende figuren voor een gekroonde vrouw op een troon met een scepter, een kaartenboek en een hoorn des overvloeds. Achter hen een soldaat (Mars?), een vrouwelijke allegorische figuur en Mercurius bij een kaartenboek. Op de voorgrond enkele stroomgoden. Op de…

Portret van Julianus Apostata

Romeyn de Hooghe, 1701, prent, RP-P-1908-4486

Portret van Julianus Apostata uit een serie portretten in Historie der Kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688 van Godfried Arnold (1701).

Raaf in een landschap

Arnold Houbraken, 1682, prent, RP-P-1878-A-2086

Een raaf in een landschap. Prent uit een boek waarin 36 prenten met zinnenbeelden. Prent gebruikt in: F. van Hoogstraten, De schoole der wereld, 1682.

Een overleden vorst wordt op een…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-1904-541

Een overleden vorst wordt op een draagbaar een Romeins gebouw in- of uitgedragen.

Titelprent voor 'Het tooneel der…

Romeyn de Hooghe, 1676, prent, RP-P-1960-352

Een vrouw knielt neer bij een man die tussen boeien en geldstukken op de grond ligt. Een tweede man probeert de vrouw tegen te houden. Achter hen ywee vechtende figuren. Op de achtergrond vindt op een bordes een terechtstelling plaats.

Titelprent van De Ystroom (1671)…

Romeyn de Hooghe, 1671, prent, RP-P-1965-174

Titelprent van De Ystroom (1671) van Antonides van der Goes. Allegorische voorstelling met links de stedenmaagd van Amsterdam en leunend op haar been de Ystroomgod. Achter hen Mercurius met gevleugelde hoed en staf. Op de achtergrond een grote troon met zuilen in de vorm van personificaties van de…

Illustratie voor 'Den Arbeid van…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-1913-6053

Een groep mannen is bezig met het uitzetten van de omtrekken van een vesting, fort of versterking (vijfhoek). Daaronder een grondplan voor een vesting, fort of versterking (vierkant) en twee profielen. Daar weer onder een gezicht op een stad. In de hoek rechtsboven het cijfer 4 (= het nummer van de…