Abraham verslaat de vier koningen…

Jan Luyken, 1700, prent, RP-P-OB-44.880

In de nacht overvallen Abraham en zijn leger het kamp van de vier koningen en wordt Lot bevrijd (Gen. 14:14-17).

Koningin Atalja ter dood…

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1743, prent, RP-P-OB-65.225

Koningin Atalja wordt weggeleid om gedood te worden. Op de troon zit de jonge koning Joas en in het midden staat de hogepriester Jojada. Boekillustratie bij de tragedie 'Athalie' van Jean Baptiste Racine.

Paus en een bisschop

Lucas Cranach (I), 1521, prent, RP-P-OB-4465

Paus geeft de bisschop zijn positie en titel, een voorbeeld uit de kerkelijke hiërarchie. De paus en bisschop worden omringd door een groep mannen terwijl zij naar buiten kijken. In de verte ligt de stad waar de bisschop zijn zetel zal krijgen.

Ezel van Bileam / De dochters van…

Pieter Tanjé, 1716 - 1761, prent, RP-P-1933-82

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Bileam maant zijn ezel door te rijden, maar deze wordt tegengehouden door een engel met een zwaard. Onder: de dochters van Selofchad komen na het overlijden van hun vader bij Mozes en Aäron en vragen als vrouwen om het recht het land van hun vader te erven. Onder…

Tegenspoed doet ons naar de hemel…

Gaspar Bouttats, 1679, prent, RP-P-1911-396

Bladzijde uit een boek (p.72) met tekst en een drukkersvignet op het verso. In een ovale cartouche het interieur van een kamer met een moeder in een stoel die haar kind probeert te zogen. Het kind weigert echter te eten. Boven de cartouche de titel (motto) van de prent en een citaat uit de bijbel…

Vier bijbelse taferelen op een blad

Theodoor Koning, naar Jacobus van Meurs, 1794, prent, RP-P-1906-1904

Blad met vier bijbelse taferelen. Middenboven in een ovale omlijsting de rijke en de arme man. Linksmidden de trouweloze pachters die de zoon van de pachtheer doden. Rechtsmidden de schat in de akker en de parel (Mat. 13:44-45), en onder de gelijkenis van de uitbundige biddende en de ingetogen…

Blauwbaard vermoordt een van zijn…

Emmanuel Jean Nepomucene de Ghendt, naar Clément Pierre Marillier, 1786, prent, RP-P-1938-862X

Een voorstelling uit het sprookje van Blauwbaard. Blauwbaard houdt een vrouw vast bij het haar. Hij heeft in zijn andere hand een zwaard. Op de achtergrond het kasteel van Blauwbaard, met een figuur op de toren. De prent heeft een Frans onderschrift.

Heilige Athanasius voorspelt de…

Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1764

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: de H. Athanasius op de voorgrond. Rondom hem staan enkele mensen. Athanasius wijst naar een paar kraaien in de lucht en voorspelt de toekomst aan de hand van hun gekras. Onder: De H. Perpetua zit op de voorgrond en heeft een visioen. Ze ziet een ladder,…

Gesprek bij een fontein

David Coster, ca. 1700 - in of voor 1752, prent, RP-P-1976-266

Een jonge man en twee jonge vrouwen zitten onder een balustrade in een tuin. De man zit op de rand van een groot fontein. De vrouwen zitten met hun rug naar een tweede fontein met een beeld van Amor met boog en fakkel.

Kardinaal Nicolaas Cusa komt aan in…

Caspar Luyken, 1700, prent, RP-P-1896-A-19368-1790

Kardinaal Nicolaas Cusa, pauselijk legaat, komt aan in de Nederlanden. Hij wordt door het volk en de geestelijkheid verwelkomd. De kardinaal rijdt op een muilezel.