Twee mannen met een net

anoniem, 1470 - 1490, prent, RP-P-1883-A-7033

Blad uit een boek. Twee mannen met een net met daarin een tafel. Zon met gezicht aan de hemel.

De bewening van Christus

anoniem, 1490 - 1510, prent, RP-P-1981-258

De dode Christus in de armen van Maria, Maria Magdalena aan zijn voeten. Johannes met boek onder de arm en een vrouw kijken toe. Op de achtergrond kruis.

Vrouw met ridder te paard

anoniem, 1530, prent, RP-P-OB-1989(R)

Vrouw en ridder te paard, van achteren gezien. Achter hen een groep personen.

Christus predikt over scheiden

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-728

Man en vrouw met opgeheven handen. Christus en twee discipelen.

Presentatie van Christus

anoniem, 1460 - 1480, prent, RP-P-1957-5

Voorstelling met drie presentaties in de tempel in een architectonisch kader. Links de presentatie van een eerstgeborene in de tempel, in het midden die van Christus, rechts die van Samuel. Vier profeten zijn afgebeeld boven en onder de voorstelling van Christus.

Christus doopt in de Jordaan

Meester van Haarlem (toegeschreven aan), 1483 - 1486, prent, RP-P-1961-711

Parabel van de werkers in de…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-731

Landheer spreekt met drie werkers. Twee mannen werken in wijngaarde.

Portret van Christiaan II van…

Jan Swart van Groningen, 1530, prent, RP-P-OB-2202

Eén van zeven portretten van heersers.

Twee mannen met vijf koeien

anoniem, 1470 - 1490, prent, RP-P-1883-A-7035(R)

Blad uit een boek. Twee mannen met mutsen op het hoofd onderhandelende over vijf koeien, die achter elkaar staan en alle naar links zijn gewend.

De samenzwering van Kajafas en de…

Meester van Haarlem (toegeschreven aan), 1483 - 1486, prent, RP-P-1961-733