Paar te paard

Hans D. Voss, 1946 - 1948, prent, RP-P-2002-46

Paar te paard. Illustratie in 'Novelle' van Goethe, uitg. door de Wereldbibliotheek, 1948

Ontwerp voor het omslag van : Karel…

Charles Donker, 1972 - 1973, ontwerptekening, RP-T-2004-12

Uitgave van de Arbeiderspers.

Gezicht op de Bolerhorst

Reijer Stolk, ca. 1906 - ca. 1945, tekening, RP-T-1994-137

Mogelijk een ontwerp voor een boekillustratie.

Katerina Lvovna wordt op het…

Kurt Leopold Löb, in of voor ca. 1997, tekening, RP-T-2002-35

Een rechtsgeleerde achter zijn…

Kurt Leopold Löb, voor 1980, tekening, RP-T-2003-155

Een rechtsgeleerde achter zijn tafel. Illustratie voor A. P. Tsjechow, De nacht voor de rechtszitting, Zwolle/Deventer 1980.

Meisje met stilleven

Simon Koene, 1982, prent, RP-P-2001-287

Stilleven van groente en fruit met rechtsachter een meisje, ten halven lijve.