Handkussende man bij een huilende…

Jacob Ernst Marcus, 1804, prent, RP-P-1911-3108

In een interieur bij een deuropening knielt een man bij een geëmotioneerde vrouw en geeft haar een handkus. In de kamer staan nog drie vrouwen en een man. Scèene uit het toneelstuk: De zelfbeheersching van August Wilhelm Iffland. Rechtsonder gemerkt: Ve. Bedr. XVIe Toon.

Portret van Jacques II de…

Johannes de Mare, naar Trimolet, Henri Decaisne, 1837, prent, RP-P-1910-4394

Portret van de maarschalk Jacques II de Castelnau-Mauvissière.

De Witte Heeren te Middelburg…

Willem Steelink (I), naar Pieter Stortenbeker, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2253

De Witte Heeren te Middelburg weiden hun vee in de duinen, 1252. Duinlandschap met grazend vee.

Straatmuzikanten bij een…

Edouard Taurel, naar J. Martens, 1871, prent, RP-P-1908-4419

Twee muzikanten met een fluit en een doedelzak staand bij een muur waarop een heiligenbeeld met putti en een lantaarn.

Drogene belooft Angor de hand van…

Karel Frederik Bombled, 1852 - 1902, prent, RP-P-BI-2714

Aan de rand van een woud staat een oudere vrouw in een lange jurk, Drogene. Zij staat tegenover Angor, een jonge, Keltisch geklede man met een speer. Illustratie bij de zevende zang van het episch lofgedicht Aeddon.

Aeddon ontmoet Olwene

Karel Frederik Bombled, 1852 - 1902, prent, RP-P-BI-2707

Aeddon ontmoet Olwene aan de oever van een rivier. Aeddon heeft twee blaffende honden bij zich en heeft juist zijn speer laten vallen. Olwene duwt een bootje richting de oever. Illustratie bij de eerste zang van het episch lofgedicht Aeddon

Aangespoelde beenderen

Anthonie van den Bos, naar Hendrik Hoogers, 1809 - 1810, prent, RP-P-BI-4037

Beenderen die aangespoeld werden naar een dijkdoorbraak bij Loenen tijdens de watersnood van 1809 waarbij grote delen van Midden-Nederland overstroomden.

Beenderen van een os

Anthonie van den Bos, naar Hendrik Hoogers, 1809 - 1810, prent, RP-P-BI-4044

Beenderen die aangespoeld werden tijdens de watersnood van 1809 waarbij grote delen van Midden-Nederland overstroomden.

Vrouw aan kust

Is. Jouvenel, naar Eugène Joseph Verboeckhoven, 1827, prent, RP-P-1906-3652

Vrouw in Grieks gewaad aan de kustlijn. Ze heeft haar handen geheven richting een jongen. Hij zwemt in een woelige zee.

Dood van Kariovalda

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1840 - 1884, prent, RP-P-OB-47.755

De Bataafse veldheer Kariovalda sneuvelt in een strijd tussen Germaanse stammen in het jaar 16. Nadat zijn paard onderuit was gehaald door de vijand, werd Kariovalda gedood.