Paus voert het bevel over een leger

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4457(V)

De paus staat als legeraanvoerder tussen soldaten met lanzen bij de muren van een stad. Soldaten te paard luisteren naar zijn bevelen en links staat een kanon opgesteld. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. Deze prent is gedrukt met meerdere houtblokken. Boven de…

Christus geneest de knecht van de…

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2032

Christus spreekt tegen drie mannen. Op achtergrond staat de genezen knecht van de hoofdman van Kafarnaüm op van bed.

De discipelen plukken en eten aren…

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2049

Korenveld met drie discipelen. Christus staat twee joden te woord.

Christus voor Kajafas

Meester van de Virgo inter Virgines (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2082

Gedrukt van twee blokken. Links: een groep soldaten. Rechts: Christus door twee soldaten gebracht voor Kajafas en Annas (?).

De opwekking van Lazarus

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2102

Gedrukt van drie blokken. Petrus en Lazarus geknield, achter hen Christus en twee discipelen en groep van vier mensen. Links en rechts van de voorstelling architectonische ornamentatie.

Kruisdraging

Meester van de Delbecq-Schreiber-Passie (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2094

Christus draagt zijn kruis, een groep belagers achter hem.

Het Christuskind kastijdt zichzelf.

Meester van de Delbecq-Schreiber-Passie (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2001

Binnen een stralenkrans en ring met tekst zit het Christuskind en kastijdt zichzelf. Buiten de cirkel, in de hoeken de vier evangelistensymbolen.

Engel verschijnt aan Jozef in een…

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2013

Gedrukt van twee blokken. Links: Jozef slapend en engel verschijnt aan zijn bed. Rechts: Maria zittend met boek op schoot in kamer.

Gevecht tussen twee ridders te…

anoniem, 1530, prent, RP-P-OB-1990

Blad bedrukt met twee blokken boven elkaar. Bovenste: toeschouwers kijken vanuit een gebouw, op het gebouw musicerende figuren. Onderste: twee ridders te paard vechtend met zwaarden. Vrouw te paard houdt een schild omhoog.

Christus geneest de blinde…

Meester van Delft (toegeschreven aan), 1503, prent, RP-P-OB-2051

Drie scènes met Christus en de blinde Bartimeus. Christus met gevolg ontmoeten blinde. Rechtsboven: Christus geneest de blinde. Linksboven: genezen man volgt Christus.