Kastijding onderricht de toorn van…

Johannes Wierix, naar Gerard van Groeningen, 1574, prent, RP-P-1906-1832

Kastijding (Castigatio) staat op het punt om de bruid (Sponsa) met haar gesel te slaan. De bruid houdt haar armen beschermend om haar lichaam. Godsvrucht (Timor Dei) kijkt toe. Links op de achtergrond nadert Rechtvaardigheid (Justitia). In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in…

De bruid te midden van musicerende…

Johannes Wierix, naar Gerard van Groeningen, 1574, prent, RP-P-1906-1837

De bruid (Sponsa) wordt omarmd door Wetenschap (Scientia). Ze worden omringd door musicerende maagden. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Koning op weg naar de bruid

Johannes Wierix, naar Gerard van Groeningen, 1574, prent, RP-P-1906-1844

Christus, gekleed als koning, wordt door Geloof (Fides), Hoop (Spes), Wetenschap (Scientia) en Liefde (Charitas) naar zijn bruid (Sponsa) begeleid. In de lucht vliegt een engel met een lauwerkrans. Rechts op de achtergrond wacht de bruid. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen,…

Bruid in de hemel

Johannes Wierix, naar Gerard van Groeningen, 1574, prent, RP-P-1906-1849

De bruid is opgenomen in de hemel. Ze zit tussen Christus, haar bruidegom, en God de Vader. Boven haar de duif van de Heilige Geest. Oudtestamentische figuren en engelen hebben zich in aanbidding rondom hen geschaard. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Aanbidding door de koningen

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1573, prent, RP-P-1904-1218

Het Christuskind, dat bij Maria op schoot zit, wordt aanbeden door de drie Wijzen uit het Oosten. Ze hebben zich met hun geschenken opgesteld voor het Kind. Aan de hemel staat de ster die de plek beschijnt waar het Christuskind zich bevindt.

Bruiloft te Kana

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1571, prent, RP-P-1904-142

Het bruidspaar en de gasten zitten rond een tafel. Christus zegent de wijnvaten waarp het water in de vaten in wijn veranderd.

Opwekking van Lazarus

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1573, prent, RP-P-1904-1225

Christus staat te midden van een groep mensen bij het graf van Lazarus. De omstanders halen de doeken waar het lichaam van Lazarus ingewikkeld is los.

Opstanding van Christus

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1570, prent, RP-P-1904-147

Christus verrijst uit zijn graf. De soldaten die rondom het graf liggen schrikken wakker en vluchten.

Hemelvaart van Maria

Johannes Wierix, naar Pieter van der Borcht (I), 1573, prent, RP-P-OB-67.283

Maria wordt door engelen meegevoerd naar de hemel. Ze is geflankeerd door musicerende engelen. Twee engelen boven haar zetten een kroon op haar hoofd.