Christus op de Olijfberg

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4390

Christus knielt met opgeheven armen op de Olijfberg en kijkt naar de hemel waar drie putti in zijn visioen verschijnen met een kruis en een miskelk met een hostie. Op de voorgrond liggen de drie discipelen Petrus, Jakobus en Johannes te slapen. Rechtsachter nadert Judas, gevolgd door een groep…

Koning en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509D(V)

De koning zit aan tafel voor een maaltijd met links en rechts hofdienaren. Rechts staat de Dood die een kan leeg schenkt in een kom. Links op tafel staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Eccle. X.

Kardinaal en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509E(R)

Kardinaal zittend met documenten in zijn hand, mogelijk aflaten, die hij geeft aan een knielende man voor hem. De Dood staat naast de kardinaal en heeft zijn kardinaalshoed vastgegrepen. Links op de leuning van de stoel of troon staat een zandloper en op de achtergrond groeien druivenranken. In de…

Rechter en de Dood

Hans Holbein (II), 1524 - 1526, prent, RP-P-OB-4509I(V)

Een rechter is in gesprek met een man die zijn hand in een beurs steekt die hij om zijn middel draagt. De Dood staat achter de rechter en heeft met zijn skelethanden de staf vastgegrepen. In de marge boven de prent staat de tekst Amos II.

Begrafenis van Jakob in grot bij…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511E(R)

Het dode en gebalsemde lichaam van Jakob wordt door mannen in een graf gelegd dat is uitgehouwen in een grot bij Machpela. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Exodi 1 maar deze voorstelling betreft het bijbelverhaal Genesis 50.

Mozes ontvangt voorschriften voor…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511I(V)

Mozes ontvangt op de berg Sinaï van God voorschriften voor de wijding van Aäron en zijn zonen tot priesters. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici VIII

Nadab en Abihu gedood door vlammen

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511J(R)

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, begaan een zonde in de ogen van God door een verkeerd vuur in hun vuurschalen te maken. Ze worden gestraft door God en gaan dood in de vlammen. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici X.

Jozua als legeraanvoerder van…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511O(R)

Jozua staat als legeraanvoerder van de Israëlieten bij de dode lichamen van de verslagen koningen. Links en rechts staan mannen uit het leger. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Josva XII.

Leger van David schakelt de…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511S(V)

Een soldaat uit het leger van David slaat met een knots een man uit het leger van Hadadezer, koning van Soba. Op de achtergrond liggen de gesneuvelde paarden waarvan de pezen werden doorgesneden om de strijdwagens uit te schakelen. In de marge boven de afbeelding staat de tekst II Regvm VIII [2…

Priesters en Levieten vieren Pascha…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511DD(R)

Priesters en Levieten vieren het Pascha (Pesach of Joodse paasfeest) met ongedesemd brood. Op het altaar buiten worden de dieren geofferd, op de grond liggen enkele dode schapen gereed. In de marge boven de afbeelding staat de tekst III Esdrae I [Esdrae 6].