Verhaal der belangrijkste…

Gebroeders van Cleef, 1831, boek, NG-NM-10388-60

Boek van 155 pagina's in harde gemarmerde kaft, door de auteur eigenhandig gesigneerd aan het eind van het voorbericht: J. H. van Ingen. Gedateerd; o.: 1831. Opschrift; b.: VERHAAL / DER / BELANGRIJKSTE / ONTMOETINGEN EN KRIJGSBEDRIJVEN / VAN DE / MOBIELE AMSTERDAMSCHE / SCHUTTERIJ / VAN DERZELVER…

Reizen van Cornelis de Bruyn: Door…

Cornelis de Bruyn, 1698, boek, NG-719-A

398 pp + register; verlucht met tal van gravures. Gedateerd.

Placcaat en Ordonnanatie,…

Caspar van Graauwenhaan en Zoon, 1788, boek, NG-814

Boek, bevattende uitklapbare ordonnaties ed, bijeengebonden in een band van roodgemarmerd papier en een rode lederen rug. Gemerkt; titelp.: leeuw binnen omheining in cartouche. Gedateerd; titelp.: 1788.

Storm uit het zuiden; historisch…

J. Snoep jr., 1939, boek, NG-1979-139

208 genummerde pp in witte linnen band met afbeelding in kleur (soldaat)l geïllustreerd door M.C.A. Meischke. Tweede druk.

Het bevrijdende beleg

H. te Merwe, ca. 1949, boek, NG-1979-124

188 genummerde pp in kartonnen band met afbeelding in kleur (twee mannen in roeiboot); geillustreerd door Menno. Tweede druk.

De Abelsen : de eerste watergeuzen

Hugo Kingmans, 1933 - 1937, boek, NG-1979-98

210 genummerde pp in kartonnen band met afbeelding (van een wijzende man met silhouet van een schip) in geel, bruin, blauw en rood; geïllustreerd door M.C.A. Meischke.

Prikkeldraad; Nederlandsche…

Joh. Mulder, 1945, boek, NG-1984-1

Boek, 141 pagina's, met foto's, tekeningen en 12 gekleurde afbeeldingen van aquarellen door Bob Entrop. Met een voorwoord van de 'soldaten-moeder' Mevrouw Hiddink.

Bootsgezellen van Boisot

H. te Merwe, 1948 - 1952, boek, NG-1979-125

169 genummerde pp in witte kartonnen band mmet gekleurde afbeelding (twee mannen in een kamer); geïllustreerd door Menno.

Die cronycke van Hollant, Zeelant…

Aelbrecht Hendricksz, ca. 1585, boek, NG-NM-7728

Foliant in bewerkte leren band met koperen sloten. Het boek bestaat uit twee delen. Titels: dl. 1) "Die cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant tot den jare 1517 etc. tot Delft bij Aelbert Hendricxz, woonende op 't Merevelt, anno 1585" dl. 2) "Kort waerachtich verhael van de regeringhe ende de…

Redevoering ter Plechtige Inwyinge…

Egbert van der Smout, 1760, boek, BK-16039

Boekband, op de platten het wapen van Maria Duyst van Voorhout vrijvrouwe van Renswoud, waaronder het woord Delft. omgeven door rand met op de vier hoeken asymetrische schelpen. In de band: Redevoering ter Plechtige Inwyinge van Het Kunst-Kweekschool volgens de laatste willen van wijlen de Hoog…