De Zeetriumph der Bataafsche…

Johannes le Francq van Berkhey, 1782, boek, NG-1976-7-B

Deel van een boek; met NG-1976-7-A in totaal 472 pp (doorlopende nummering), beide in beige kartonnen band; geïllustreerd met gravures. Opschrift; rug: 'Berkhey, Zeetriumph der Bat. Vryheid (II)'.

Staat der Nederlandsche…

Hendrik van Teecklenburgh, 1814, boek, NG-1976-6-A

Boekdeel, in lichtblauwe kartonnen band; 128 pp. Gedateerd: 1814. Opmerking: Zie NG-1976-6-B t/m D.

Staat der Nederlandsche…

Herman Willem Daendels, 1814, boek, NG-1976-6-C

Boekdeel, in lichtblauwe kartonnen band; bijlage; niet genummerde pp. Opmerking: Zie NG-1976-6-A, B en D.

Verhandeling van de Hollandschen…

L. Zwijndregt, 1757, boek, NG-1976-69

Boek, gebonden in kartonnen kaft met leren hoeken en rug. Op de rug goudkleurige versiersels. Op de blz. vóór de titelpagina een gravure van een scheepswerf, gesigneerd en gedateerd: I.V. Schley sculp. direx. 1756. Lofdicht op de Hollandse scheepsbouw door A. Kuipers. Uiteenzetting met achterin 5…

Staat der Nederlandsche…

Herman Willem Daendels, 1814, boek, NG-1976-6-B

Boekdeel, in lichtblauwe kartonnen band; bijlage; niet genummerd. Opmerking: Zie NG-1976-6-A, C en D.

Meetkundige inhoudsvinding der…

B.P. Moors, 1895, boek, NG-2001-16-F-19

Boek in oorspronkelijke band van 148 genummerde bladzijden, met 2 uitklapbare platen achterin.

Aux Bataves sur le Stadhouderat /…

comte de Mirabeau Honoré-Gabriel de Riqueti, 1788, boek, NG-473

Twee boeken gebonden in één volume, De één met op het titelblad ovaal médaillonportret, kop en schouders van een man (Johann de Witt), 147 pp., + 214 pp. 'Notes', abusievelijk achter het tweede boek gebonden. Tweede boek 220 pp. In kartonnen kaft met bruin leren rug. Opschrift in goudopdruk.…

Geschiedenis der Staatsregeling,…

Cornelis Rogge, 1799, boek, NG-858

606 Genummerde pp in rood gemarmerde band van karton (rug verkleurd en bruin geworden). Gedateerd; titelp.: MDCCXCIX. Hierin een inlegvel met de representanten.

Kabinet van Nederlandsche en…

Matthaeus Brouërius van Nidek, 1792 - 1803, boek, NG-1085

Serie van acht boeken, gebonden in kartonnen band met gemarmerd papier met bruin leren rug en hoekverstevigingen; resp. 418, 382, 428, 464, 328, 361, 336 en 374 genummerde pp. Tweede druk van "Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden", aangevuld door J.H. Reisig. Gedateerd.

De bloedstrijd onzer vaderen tegen…

Pieter Vergers, 1872, boek, NG-1979-146

576 genummerde pp in zwart kartonnen band met zwarte leren rug; geïllustreerd met 12 platen.