Ontvangst van de gezanten van de…

Carel Frederik Reimer, 1772, tekening, RP-T-1904-18

Ontvangst van de gezanten van de koning van Kandy door gouverneur Imam Falck in de Grote Ontvangstzaal van het Gouverneurshuis te Colombo. Linksonder: na het Leven geteikent en geschildert / door C. F. Reimer Chirurgijn. Onder, in cartouche: Afbeelding der plegtige Audientie verleent door ZYN…

Slachtoffers gemaakt door de…

Mohammad Toha Adimidjojo, 1948 - 1949, tekening, NG-1998-7-10

Kinderschilderij van de inname van Jogyakarta tijdens de tweede politionele actie, december 1948.

Het Colosseum te Rome

Josephus Augustus Knip, 1809, tekening, RP-T-1940-577

Koolmeesje

Johannes Bronkhorst, 1658 - 1726, tekening, RP-T-1897-A-3199

Winter, nacht en vuur

Jacob Cats (1741-1799), 1797, tekening, RP-T-1992-15

Studieblad met verschillende…

Rochus van Veen, 1680, tekening, RP-T-1957-371

Houten bruggetje

Gilles Neyts, 1633 - 1687, tekening, RP-T-1899-A-4299

Bloeiende Pelargonium

Laurens Vincentsz. van der Vinne, 1668 - 1729, tekening, RP-T-1948-102