Tien portretten van zangers en…

Alphonse-Justin Liébert, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-BM

Vijf portretten van (vermoedelijk)…

Van Bosch, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-CR

Vijf portretten van zangers en…

Van Bosch, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-CP

Vijf portretten van operazangers en…

Benque et Cie, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-BK

Vijf portretten van zangers en…

Alphonse-Justin Liébert, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-BN

Vijf portretten van zangers en…

Van Bosch, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-CQ

Tien portretten van zangers en…

Alphonse-Justin Liébert, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-BO

Tien portretten van zangers en…

Nadar, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-BL

Vijf portretten van operazangers,…

Benque et Cie, ca. 1880 - ca. 1900, foto, RP-F-F01142-AZ