uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

4.615 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Jacob Marius Adriaan Martini van Geffen, 1850, albumblad, RP-T-1994-281-P.1

Huang Shu, 1600 - 1650, albumblad, AK-RAK-1990-13

Albumblad met een mistig landschap, gemonteerd tegenover kalligrafie.

anoniem, 1937, albumblad, NG-2009-33-5

Albumblad met één grote foto van de Radja of Sultan van Boeton, in vol ornaat, met rode pruik. Links van de sultan assistent-resident Vonk, rechts een andere onbekende assistent-resident, tijdens de installatieceremonie van de nieuwe vorst van Goa in januari 1937. Onderdeel van het fotoalbum van…

Philips Galle, 1576, prent, RP-P-2004-573

Het sacrament van de biecht of sacrament van verzoening. In het midden een voorstelling van een vrouw die de biecht wordt afgenomen en een man die absolutie ontvangt. Op de achtergrond een interieur met de opgestane Christus die verschijnt aan de discipelen en Petrus zijn opdracht geeft. Rondom…

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-578

Titelprent voor een serie over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Rond de titel zeven medaillons met allegorische figuren die de zeven geestelijke werken van barmhartigheid verbeelden. Onder iedere voorstelling een verwijzing naar een Bijbeltekst in het Latijn. Onder de voorstelling een…

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-580

Het onderwijzen van de onwetenden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden een prediker die vanaf een preekstoel een groep mensen onderricht. Op de achtergrond Christus die de bergrede houdt, Johannes de Doper die mensen onderricht, Christus die een menigte…

Philips Galle, 1577, prent, RP-P-2004-585

Het vergeven van zonden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden een gezin dat hun meester om vergeving smeekt. Op de achtergrond verschillende voorstellingen van nieuwtestamentische verhalen die vergeving illustreren. Onder andere het verhaal van de ondankbare…

Dick W.B. van Maarseveen, 1943 - 1945, albumblad, NG-1991-23-1-61

Albumblad met twee foto's: de aankomst van een groep vrouwelijke krijgsgevangenen, verdedigers van Warschau tijdens de grote opstand eind 1944, in het kamp en een blad met acht portretfoto's van vrouwelijke Poolse krijgsgevangenen. Onderdeel van een fotoalbum met foto's door Dick van Maarseveen van…

Jacob de Gheyn Zacharias Dolendo (II), 1596 - 1598, prent, RP-P-2007-725-2

Op een verhoging in een tempelachtige ruimte zit Christus met zijn discipelen aan het Laatste Avondmaal. Op de voorgrond bedienden, op galerijen toeschouwers. Eerste prent in een serie voorstellingen van het Lijdensverhaal. Prent maakt deel uit van een album.

Jacob de Gheyn Zacharias Dolendo (II), 1596 - 1598, prent, RP-P-2007-725-7

Christus wordt gegeseld door soldaten terwijl hij vastgebonden staat aan een pilaar in een tempelachtige ruimte. Zesde prent in een serie voorstellingen van het Lijdensverhaal. Prent maakt deel uit van een album.