Portret van Muhammad Ibrahim; eerst…

anoniem, ca. 1686, tekening, RP-T-00-3186-29

Muhammad Ibrahim is tot aan zijn heupen afgebeeld, naar rechts gewend, in zijn linker hand een bloem. Blad 29 in het `Witsen-Album', met 49 Indiase miniaturen van vorsten. Boven het portret een stukje papier met de naam in het Perzisch. Onder het portret een stukje papier met de naam in het…

Krishna vecht met paard-demon Keshi

anoniem, 1820 - 1849, Indiase miniatuur, RP-T-1993-366

Links geeft Krishna met uitgestoken rechterbeen het paard een hengst, rechts trapt hij op het liggende paard, erachter twee koeienkoppen en een driehoekig groen netwerk. Boven de figuren een inscriptie in oud-Indisch schrift in zwarte inkt.

Waarzegger en zijn vrouw staan in…

anoniem, 1790 - 1810, Indiase miniatuur, RP-T-1995-13

Krishna met Baladeva tegenover drie…

anoniem, 1820 - 1849, Indiase miniatuur, RP-T-1993-369

Krishna in drievoud staat rechts op het blad op een lotusbloem; in het midden naar hem toelopend drie bokjes en links drie goden; de beschrijvingen staan boven de figuren in oud-Indisch schrift in zwarte inkt.

Tijgerjacht

anoniem, ca. 1830, Indiase miniatuur, RP-T-1993-266

Schets van een man op het dakterras van een paviljoen die met zijn geweer mikt op twee in een net gevangen tijgers; op de achtergrond een steigerende antilope; rechts boven een inscriptie. Verso: in vakjes gezette Jain symbolen ( met veegjes kleur).

Vechtende kamelen

anoniem, ca. 1680 - ca. 1700, Indiase miniatuur, RP-T-2000-38

Vechtende yogi's

anoniem, 1810 - 1830, Indiase miniatuur, RP-T-1993-364

Vechtende yogi's. Rondom de voorstelling een brede roze beschilderde rand, met een dubbel zwart kaderlijntje afgezet op een blad van groengespikkeld papier.

Vechtende dieren

anoniem, ca. 1700, Indiase miniatuur, RP-T-1993-267

Twee schetsen van vechtende dieren, bovenaan een leeuw die een hert bespringt, onderaan een tijger met een hert; op de achtergrond contouren van rotsen en takken op een velletje afgescheurd papier.

Krishna gevolgd door zijn kudde in…

anoniem, ca. 1450 - ca. 1475, Indiase miniatuur, RP-T-1993-432

Er zijn twee van deze voorstellingen op een passepartout geplakt; op de bovenste staat Krishna tussen bomen in een roodkleurige achtergrond, zijn rechtervoet rust op een ronde bol, tussen de bomen twee koeien; ernaast een Sanskriet-tekst in west-Indiaas Nagari uit de Balagopalastuti. Het eerste van…