1 resultaat gevonden


toegeschreven aan William Henry Fox Talbot, 1845, foto, RP-F-F80146