Slapende nimf bespied door een…

Philippe Lambert Joseph Spruyt, naar Godfried Schalcken, 1747 - 1801, prent, RP-P-1886-A-9986

Een nimf ligt te slapen tegen een boom. Achter de boom staat een sater, die haar bespiedt. Rechts tussen de bomen water. Onderaan in de marge een verwijzing naar de eigenaar van het origineel en zijn wapenschild.