Allegorie op de Vrede van Amiens,…

Christiaan Josi, 1802, prent, RP-P-1944-1880

Allegorie op de Vrede van Amiens, op 27 maart 1802, die een einde maakte aan de oorlog tussen Groot-Brittannië en de Franse republiek, Spanje en de Bataafse Republiek. Centraal zweeft de Vrede door de wolken met een olijftak in de hand. Onderaan twee putti (Koophandel en Overvloed) met een hoorn van…

Portret van een vrouw

Dirk Jurriaan Sluyter, naar G.C. Guët, 1867, prent, RP-P-1908-4382

Portret van een vrouw met loshangende haren en een ontblote schouder.

Biddende jonge vrouw

Dirk Jurriaan Sluyter, 1826 - 1886, prent, RP-P-1914-4176

Echtpaaar met kind in een woonkamer

Dirk Jurriaan Sluyter, 1863, prent, RP-P-1914-4190

Een man met schrijfveer in de hand steunt met zijn arm op een tafel waarop een schrijfboekje ligt en een brandende lamp staat. Zijn vrouw zit naast hem en vlijt zich tegen zijn schouder. In de erker staat een wieg met een slapend kind. De sterrenhemel is zichtbaar door het raam. Op de voorgrond…

Allegorie op de voorbije achttiende…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jan Willem Pieneman, 1807, prent, RP-P-OB-86.766

Allegorie op de voorbije achttiende eeuw, 1799. Centraal de staande personificatie van de Godsdienst bij een altaar, De Tijd onthult boven een zuil waarop de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen eeuw staan. Dit zijn (van boven naar onder): Dood van Willem III (1702); Stadhouderschap…

Vrouw op een ligbed met putti en…

Willem van Senus, 1783 - 1851, prent, RP-P-1986-131

Een vrouw op een ligbed tussen de wolken omringd door putti en een leeuw.

Vrouw en twee kinderen uit…

Willem van Senus, naar Hendrik Greeven, 1824, prent, RP-P-OB-59.407

Een vrouw met een mand en twee kinderen in klederdacht uit Assendelft.

Twee meisjes met een pop

Willem van Senus, 1824, prent, RP-P-1880-A-4508

Maria met Christuskind

Willem van Senus, naar Anthony van Dyck, 1803 - 1818, prent, RP-P-1911-480

Maria geeft het Christuskind de borst.

Allegorisch grafmonument voor prins…

Christian Forssell, 1806, prent, RP-P-OB-86.874

Gezicht door een poort met gordijnen op het allegorische grafmonument voor prins Willem V, overleden op 9 april 1806. Aan weerszijden van de tombe met portret van de prins de staande figuren van Waarheid en Standvastigheid (rechts) en Onsterfelijkheid (links). Zittend aan de basis van het monument…