Dood van Cicero

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1801, prent, RP-P-1905-2210

Cicero zit in zijn draagbaar en steekt zijn hoofd naar buiten, met zijn linkerhand raakt hij zijn kin aan. Hij heeft zijn slaven opgedragen hem aan zijn lot over te laten. Cicero wordt aangevallen door Herennius, die hem op bevel van het triumviraat met zijn zwaard zal onthoofden.

Edelmoedig gedrag van Caecilius…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1797, prent, RP-P-1905-2190

Tijdens het beleg van Nertobriga beveelt Rhetogenes, die naar Metellus is overgelopen, zijn eigen kinderen te doden die door het volk van de stad naar de beschoten stadsmuur zijn gebracht. Metellus weigert de kinderen om te brengen en staakt het beleg.

Twee Naudowessies Indianen

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1804, prent, RP-P-1906-3974

De man is zojuist teruggekeerd van de strijd. Zijn vrouw biedt hem een vredespijp aan. Ze dragen traditionele kleding.

Niet versneden blad met vijf…

Ludwig Gottlieb Portman, 1806 - 1812, prent, RP-P-OB-65.698

Chiomara en Ortiagon

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1796, prent, RP-P-1905-2176

Chiomara gooit het afgehouwen hoofd van de centurio die haar verkrachtte voor de voeten van haar echtgenoot Ortiagon, stamhoofd van de Galatische Tolistoboii.

Dood van Sophonisbe

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1796, prent, RP-P-1905-2164

Sophonisbe, de dochter van Hasdrubal, ontvangt van een bediende de beker met gif die door Masinissa is gezonden.

Vrouw loopt in de richting van een…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1806, prent, RP-P-1906-3955

Met tekengerei onder de arm loopt een vrouw over een pad in de richting van een kraal. Ze kijkt naar rechts. Langs haar is nog een in aanbouw zijnde hut te zien.

Gem met de gevangenname van…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1798, prent, RP-P-1905-2188

Voorafgaand aan het overleg met Sulla, waarbij Jugurtha ongewapend en slechts vergezeld van een paar mannen verschijnt, slaan diens soldaten hem in de boeien.

Scipio en Hasdrubal aan de maaltijd

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1796, prent, RP-P-1905-2171

De legeraanvoerders Scipio en Hasdrubal zitten gezamelijk aan de maaltijd bij de koning van Syphax. De koning dringt er op aan dat ze vrede sluiten.

Trajanus in Rome

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1805, prent, RP-P-1905-2222

Om zijn rechtvaardigheid te tonen overhandigt de Romeinse keizer Trajanus zijn zwaard aan één van zijn onderdanen.