10 resultaten gevonden


I.F. Langestraat, Dirk Langendijk Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1878-A-514

Lidmaatschapsbewijs voor een Rotterdamse sociëteit. Twee allegorische figuren symboliseren eenheid en verbroedering. Op de voorgrond een hoop met kannonen en wapens en een vaandel van de Gewapende Burgerwacht.

Dirk Langendijk Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1911-613

Lidmaatschapsbewijs voor een Rotterdamse sociëteit voor Ch. Meijer, getuigd door de secretaris J. Ooms. Twee allegorische figuren symboliseren eenheid en verbroedering. Op de voorgrond een hoop met kannonen en wapens en een vaandel van de Gewapende Burgerwacht.

Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1898-A-19743

Een monument met plaquettes, waarop scènes uit het Oude Testament, onder een boog. Op de boog eveneens bijbelsescènes. Vóór het monument een verzameling van allegorische figuren.

Johannes Groenewoud Jansz Joannes Bemme, 1795, prent, RP-P-OB-89.117

Het vertrek van prins Willem V vanaf het strand van Scheveningen naar Engeland, 18 januari 1795. De stadhouder staat op het strand bij de pink. Links vissersvolk en twee ruiters, rechts wordt bagage ingeladen. Bij de prent behoort een aparte verklaring.

I.F. Langestraat, Dirk Langendijk Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1898-A-19734

Lidmaatschapsbewijs voor een Rotterdamse sociëteit. Twee allegorische figuren symboliseren eenheid en verbroedering. Op de voorgrond een hoop met kannonen en wapens en een vaandel van de Gewapende Burgerwacht.

Johannes Groenewoud Jansz Joannes Bemme, 1795, prent, RP-P-OB-86.752

Het vertrek van prins Willem V vanaf het strand van Scheveningen naar Engeland, 18 januari 1795. De stadhouder staat op het strand bij de pink. Links vissersvolk en twee ruiters, rechts wordt bagage ingeladen. Bij de prent behoort een aparte verklaring.

Dirk Langendijk, I.F. Langestraat Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1898-A-19735

Lidmaatschapsbewijs voor een Rotterdamse sociëteit. Twee allegorische figuren symboliseren eenheid en verbroedering. Op de voorgrond een hoop met kannonen en wapens en een vaandel van de Gewapende Burgerwacht.

Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-BI-804A

Drie naakte kinderen bij een steen. De een heeft een pen en een tekening in zijn handen, de ander wijst naar een tekening die op de grond ligt.

Johannes Groenewoud Jansz Joannes Bemme, 1817 - 1827, prent, RP-P-OB-80.441

Allegorie op de verkregen vrijheid van de Protestantse godsdienst in de Nederlanden in 1577. Prins Willem I met lans en vrijheidshoed bij de personificatie van de Godsdienst voor een monument voor de strijd voor vrijheid van geloof met de graven van Egmond en Horne staande op de knielende Alva, in…

Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-BI-804B

Drie naakte kinderen bij een steen. De een heeft een pen en een tekening in zijn handen, de ander wijst naar een tekening die op de grond ligt.