6 resultaten gevonden


Jan F. Numan Jan Gerritsz. Visser, 1807 - 1809, prent, RP-P-1907-3553

Monument voor George Hendrik Laghers, Luthers predikant. Links het gepersonifieerde Geloof of de personificatie van de goddelijke inspiratie, met vlam op het hoofd en haar hand op het evangelie. Links van het portret een engel met een palmtak.

Jan F. Numan Pieter van der Meulen, 1815 - 1817, prent, RP-P-1903-A-23351

Portret van kroonprins Willem Frederik George Lodewijk ter nagedachtenis van de Slag bij Waterloo. Naast het portret toont Minerva het portret van de hertog van Wellington en toont een officier het portret van Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt. Midden op het basement de Slag bij Waterloo,…

Jan F. Numan Jan Gerritsz. Visser, 1811 - 1813, prent, RP-P-1907-3555

Herdenkingsmonument voor de predikant Adolf Frederik van der Scheer. Rechts een allegorische vrouwenfiguur met een stralenkrans op haar borst, bij de personificatie van de hoop, met een anker. Boven het portret een engel met een lauwerkrans.

Peter Paul Rubens, Jan F. Numan Jan Gerritsz. Visser, 1812 - 1821, prent, RP-P-1918-2182

Kruisafname van Christus. Op de voorgrond doornenkroon, nagels, spons en bekken. Jozef van Arimathea heeft toestemming gekregen om het lichaam van het kruis te halen. HJij wordt geholpen door de apostel Johannes, Nicodemus en twee bedienden. Links staat Maria. Christus' voet rust op de schouders van…

Jan F. Numan, Alexander I Pieter van der Meulen (tsaar van Rusland), 1801 - 1803, prent, RP-P-1905-4077

Portret van tsaar Alexander I van Rusland bekroond met zijn wapenschild. Links van het portret een Russische strijder, rechts Minerva. Onderaan op het basement het houten huisje van tsaar Peter I de Grote te Zaandam.

Jan F. Numan Jan Gerritsz. Visser, 1812 - 1821, prent, RP-P-1918-2181

Christus aan het kruis, met naast hem de twee gekruisigde misdadigers. Onder het kruis Longinus te paard, die zijn speer in de zij van Christus steekt. Rechts Maria en Johannes de Doper.