155 resultaten gevonden


Cornelis Sebille Roos Lambertus Antonius Claessens (uitgever), 1795, prent, RP-P-OB-7262

Een engel bindt de wapens van de Nederlandse en Franse Republiek samen aan een boom.

Adriaan Pietersz. Loosjes, Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Ludwig Gottlieb Portman, 1806, prent, RP-P-OB-65.667

Gedenksteen voor Jan Nieuwenhuyzen, overleden 25 februari 1806. Op een altaar in een nis staat de buste van Jan Nieuwenhuyzen, stichter van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Daarboven een kader met de naam, geboorte- en sterfdatum van Nieuwenhuyzen. Op het altaar een motto in het Latijn (Hij…

Ludwig Gottlieb Portman, 1801, prent, RP-P-1905-2208

Julius Caesar wordt tijdens een Senaatsvergadering vermoord door Marcus Brutus en andere politieke tegenstanders.

Ludwig Gottlieb Portman, 1801, prent, RP-P-1905-2210

Cicero zit in zijn draagbaar en steekt zijn hoofd naar buiten, met zijn linkerhand raakt hij zijn kin aan. Hij heeft zijn slaven opgedragen hem aan zijn lot over te laten. Cicero wordt aangevallen door Herennius, die hem op bevel van het triumviraat met zijn zwaard zal onthoofden.

Ludwig Gottlieb Portman, 1805, prent, RP-P-1905-2222

Om zijn rechtvaardigheid te tonen overhandigt de Romeinse keizer Trajanus zijn zwaard aan één van zijn onderdanen.

Johannes Allart Ludwig Gottlieb Portman, 1806, prent, RP-P-1906-3955

Met tekengerei onder de arm loopt een vrouw over een pad in de richting van een kraal. Ze kijkt naar rechts. Langs haar is nog een in aanbouw zijnde hut te zien.

Ludwig Gottlieb Portman, 1804, prent, RP-P-1906-3962

Een echtpaar met hun jonge kind bij hun hut. De man en vrouw kijken gealarmeerd opzij waar mogelijk gevaar dreigt. De man staat paraat met zijn wapenrusting.

Ludwig Gottlieb Portman, 1807, prent, RP-P-1906-3967

In een theehuis rookt een man een waterpijp. Een vrouw liefkoost hem maar hij blijft onbewogen. Ze dragen traditionele kleding.

Ludwig Gottlieb Portman, 1804, prent, RP-P-1906-3974

De man is zojuist teruggekeerd van de strijd. Zijn vrouw biedt hem een vredespijp aan. Ze dragen traditionele kleding.

Ludwig Gottlieb Portman, 1807, prent, RP-P-1906-3979

Een man rookt een pijp op straat. Achter hem een gesluierde vrouw. Op de achtergrond een doorkijk naar een plein.