Portret van Hendrik Stokvisch

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1811, prent, RP-P-1907-468

Portret van de kunstenaar Hendrik Stokvisch.

Twee mannen met manden en de…

Jacob Ernst Marcus, naar Hendrik Willem Caspari, 1809, prent, RP-P-OB-22.751

Een zittende en een staande man met elk een mand tussen de portretten van de kunstenaars Thomas Ferdinand Joseph Bianchi en Gabriël van Rooyen.

Verschillende koppen

Jacob Ernst Marcus, 1807, prent, RP-P-1904-2136

Studies van verschillende koppen.

Dood van Archimedes

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1795, prent, RP-P-1907-4791

Bij de inname van Syracuse wordt Archimedes door een Romeinse soldaat gedood. Archimes zit in zijn studeervertrek en tekent een wiskundig cirkeldiagram. De Romeinse soldaat die het vertrek binnenkomt doodt hem met zijn zwaard.

Dood van Sophonisbe

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1796, prent, RP-P-1905-2164

Sophonisbe, de dochter van Hasdrubal, ontvangt van een bediende de beker met gif die door Masinissa is gezonden.

Voorstellen van Gracchus

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1797, prent, RP-P-1905-2183

Tiberius Sempronius Gracchus III trekt, op verzoek van zijn moeder Cornelia, een hervorming in. Het volk is blij en men richt te harer ere een standbeeld op. Op de de piëdestal staat: "Cornelia, moeder van de Gracchen".

Gem met de gevangenname van…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1798, prent, RP-P-1905-2188

Voorafgaand aan het overleg met Sulla, waarbij Jugurtha ongewapend en slechts vergezeld van een paar mannen verschijnt, slaan diens soldaten hem in de boeien.

Gezant van Appius Claudius Caecus…

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1799, prent, RP-P-1905-2195

Koning Tigranes dwingt zijn bedienden om blootvoets en in onderkleding, met gekruiste armen, voor zijn troon te staan, als hij aan vreemde gezanten audiëntie verleent.

Caesar in de tempel van Saturnus

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacobus Buys, 1800, prent, RP-P-1905-2203

In de tempel van Saturnus wordt Metellus door Caesar met de dood bedreigd. Caesar rooft alle kostbaarheden uit de tempel.

Moord op Julius Caesar

Ludwig Gottlieb Portman, naar Jacques Kuyper, 1801, prent, RP-P-1905-2208

Julius Caesar wordt tijdens een Senaatsvergadering vermoord door Marcus Brutus en andere politieke tegenstanders.