Schipbreuk van Philippe-Antoine…

M.C. Khonraad, naar Innocent Louis Goubaud, 1820 - 1829, prent, RP-P-1882-A-5967

Borstbeeld van de Franse uitgewekene Merlin door wolken omgeven, daaronder zijn schipbreuk aan de Nederlandse kust in 1829. Op Franse verzoeken om uitlevering van Merlin antwoorde koning Willem I met de woorden 'La mer me l'a rendu ... Je le garde'.

Vrouw geeft melk uit haar borst bij…

Philippus Velijn, 1818, prent, RP-P-1906-3633

Een vrouw geeft melk uit haar borst op een stenen zuil. Naast haar zit een man met naast hem zijn pijl en boog. Hij ondersteunt zijn hoofd met zijn hand. Rechtsonder: bl. 97.

Oude man met een jongen

Philippus Velijn, 1820, prent, RP-P-1906-3636

Een oude man leunend op een stok en ondersteund door een jongen bij een grot in een landschap. Rechtsonder: bl. 44.

Meisje met kind op de arm

Philippus Velijn, 1826, prent, RP-P-OB-66.508

Een meisje draagt een kind op de arm dat een appel eet.

Man met zijn hand voor het gezicht…

Philippus Velijn, naar Marten Westerman, 1818, prent, RP-P-1906-3631

Een man maakt een afwijzend gebaar en heeft zijn hand voor zijn gezicht, bij een geknielde vrouw die omringd is met vier kinderen. Haar linkerhand heeft zij vragend uitgestoken. Rechtsonder: bl. 39.

Vrouw met kind in een landschap

Philippus Velijn, 1820, prent, RP-P-1906-3634

Een vrouw speelt met een kind in een landschap. Rechtsonder: bl. 8.

Vrouw aan een waterkant en een…

Philippus Velijn, 1818, prent, RP-P-1906-3628

Een jonge vrouw ontkleedt zich aan de rand van een vijver in een bos. Achter haar een jongen met een brief. Rechtsonder: bl. 3.

Vrouw met een lantaarn bij een man…

Philippus Velijn, 1822, prent, RP-P-1908-3766

Een met een stralenkrans omgeven vrouwenfiguur in een licht gewaad en met een lantaarn in haar hand verschijnt aan een man, zittend op de rand van een bed met een tulband op zijn hoofd. Hij heeft zijn hand van schrik opgeheven. Rechtsonder: bl. 65.

Man met een mes bij een jongen met…

Philippus Velijn, 1820, prent, RP-P-1906-3635

Een man met een mes heeft een jongen met een vogelkooi vast bij zijn schouder. Achter hen een in zwijm gevallen vrouw. Rechtsonder: bl. 20.

Vrouw aan een beek en een vrouw…

Philippus Velijn, 1823, prent, RP-P-1906-3649

Een vrouw wast zich aan de rand van een beek. Achter haar tussen de bomen een vrouw met opgeheven hand.