Eerste dijkschouw in Drechterland,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Wouter Verschuur (1812-1874), 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2133

Eerste dijkschouw in Drechterland, 1288. Een groepje personen op een dijk. Op de voorgrond een ploegende boer.

Evangelieprediking in de 7e en 8e…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Karel Frans Philippeau, 1865 - 1870, prent, RP-P-1904-4062

Evangelieprediking in de 7e en 8e eeuw. Een monnik verspreidt het Christendom tegenover een schare toehoorders onder een boom in de open lucht.

De Witte Heeren te Middelburg…

Willem Steelink (I), naar Pieter Stortenbeker, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2253

De Witte Heeren te Middelburg weiden hun vee in de duinen, 1252. Duinlandschap met grazend vee.

Willem van Oranje te Enkhuizen,…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Hendrik Jacobus Scholten, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-47

De aankomst van prins Willem van Oranje te Enkhuizen, oktober 1572. De prins wordt bij aankomst op de kade begroet door een mensenmenigte. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Joost van den Vondel, ca. 1650

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Nicolaas Pieneman, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-21

De dichter Joost van den Vondel, Gysbert Japicx, dichtend gezeten in een stoel, ca. 1650. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Maurits ontvangt tijdens het beleg…

Jan Frederik Christiaan Reckleben, naar Hendrik Jacobus Scholten, 1855 - 1857, prent, RP-P-OB-80.630

Prins Maurits ontvangt in zijn legertent tijdens het beleg van Grave de afgezanten van de sultan van Atjeh op Sumatra, augustus 1602.

Willem van Holland laat zich als…

Willem Steelink (I), naar Bastiaan de Poorter, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2258

Willem II, graaf van Holland, laat zich als poorter inschrijven te Utrecht in 1249. Vanuit een venster ziet de bisschop van Utrecht toe.

Oranje neemt afscheid van de graaf…

Edouard Taurel, naar Johann Wilhelm Kaiser (I), 1849 - 1851, prent, RP-P-1905-4026

Samenkomst van Egmond, Mansfeld, Berty en Willem van Oranje te Willebroek vóór het vertrek van de prins naar Duitsland, 1567.

Gevangenneming van Caspar de…

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1851 - 1853, prent, RP-P-1905-756

Gevangenneming van Caspar de Robles in Groningen door zijn eigen Spaanse soldaten uit ontevredenheid over achterstallig soldij, december 1576.

Amsterdam tot stad verheven, ca.…

Willem Steelink (I), naar Barend Wijnveld, 1865 - 1870, prent, RP-P-1906-344

Amsterdam tot stad verheven. Voorstelling aan het hof: een vorst overhandigt een document met zegels, stadsrechten. Omstreeks 1335.