284 resultaten gevonden


Hendrik D. Jzn Sluyter, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-47

De aankomst van prins Willem van Oranje te Enkhuizen, oktober 1572. De prins wordt bij aankomst op de kade begroet door een mensenmenigte. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Hendrik D. Jzn Sluyter, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-21

De dichter Joost van den Vondel, Gysbert Japicx, dichtend gezeten in een stoel, ca. 1650. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1840 - 1884, prent, RP-P-OB-73.729

Prins Maurits ontvangt in zijn legertent, tijdens het beleg van Grave, de afgezanten van de sultan van Atjeh op Sumatra, augustus 1602.

Jan Frederik Christiaan Reckleben, 1840 - 1884, prent, RP-P-OB-73.731

Het ontzet van Bergen op Zoom door het Staatse leger onder leiding van prins Maurits, op 3 oktober 1622. De prins te paard in de voorste linie bij de vijandelijke borstwering.

Dirk Jurriaan Sluyter, 1826 - 1886, prent, RP-P-OB-77.883

Kattenwald, de leider van de Germaanse stam der Chatten, schudt Julius Ceasar de hand

Robert Bowyer J.G. Walker, 1803, prent, RP-P-1908-1989

Nederlaaag van de Staatse vloot onder M. Tromp tijdends de zeeslag bij Nieuwpoort tegen de Engelse vloot onder Blake en Monck, 12-13 juni 1653. Omlijste voorstelling met bovenaan een engel met een lauwerkrans en olijftak, onderaan een penning met de Engelse titel.

Koenraad Fuhri Johannes de Mare, 1841 - 1843, prent, RP-P-1908-4349

Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen en Henegouwen wordt bij zijn terugkomst in Vlaanderen in 1225 niet herkend door zijn dochter Johanna van Vlaanderen. Volgens annotatie op verso afkomstig uit Aurora (?) 1843.

Christiaan Lodewijk van Kesteren, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2133

Eerste dijkschouw in Drechterland, 1288. Een groepje personen op een dijk. Op de voorgrond een ploegende boer.

Hendrik D. Jzn Sluyter, 1865 - 1870, prent, RP-P-1904-4062

Evangelieprediking in de 7e en 8e eeuw. Een monnik verspreidt het Christendom tegenover een schare toehoorders onder een boom in de open lucht.

Willem Steelink (I) , Albertus Willem Sijthoff, 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2253

De Witte Heeren te Middelburg weiden hun vee in de duinen, 1252. Duinlandschap met grazend vee.