Portret van Jan Six

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1823 - 1900, prent, RP-P-1898-A-20600

Portret ten halven lijve van Jan Six, burgemeester van Amsterdam.

Portret van de beeldhouwer Jan…

Edouard Taurel, 1834 - 1892, prent, RP-P-1910-1849

Portret van een onbekende man

Edouard Taurel, naar C. de Graaf, 1834 - 1892, prent, RP-P-OB-19.780

Portret van een onbekende man, op een stoel met een boek in zijn handen.

Gesprek tussen een visser en een…

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Hein Burgers, 1755 - 1877, prent, RP-P-1903-A-23144

Een visser staat voor het raam van een huis te praten met een klein kind. Hij leunt met zijn knie op een rieten mand en het kind laat een pop aan een touw door het venster naar buiten bungelen. Op de achtergrond het strand en de zee.

Portret van Isaac Da Costa

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1845 - 1877, prent, RP-P-OB-73.715

Portret van Isaac Da Costa, dichter en rechtsgeleerde.

Portret van Gerrit de Clercq

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 1845 - 1857, prent, RP-P-1906-1552

Portret van de jurist, schrijver en secretaris Gerrit de Clercq. In zijn hand een lorgnet.

Portret van W. Moll

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Johan Heinrich Neuman, 1845 - 1877, prent, RP-P-1907-3320

Portret van W. Moll, professor theologie te Amsterdam en kerkhistoricus.

Haman smeekt Ester om zijn leven

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 1845 - 1877, prent, RP-P-1905-5841

Haman knielt voor koningin Ester en smeekt haar om zijn leven. De Perzische koning Ahasveros maakt een afwijzend gebaar.

Portret van Gerrit de Clercq

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 1845 - 1857, prent, RP-P-OB-73.713

Portret van de jurist, schrijver en secretaris Gerrit de Clercq. In zijn hand een lorgnet.

Portret van L. van den Broek

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Louis Koopman, 1845 - 1864, prent, RP-P-1904-2415

Portret van L. van den Broek, dichter en koopman te Rotterdam.