Gezicht op de Sint Antoniuskapel in…

Friedrich von Foltz, naar Chr. Schüler, 1858 - 1862, prent, RP-P-1905-6050

Gezicht op het Binnenhof in Den…

Friedrich von Foltz, naar Ludwig Rohbock, 1858 - 1862, prent, RP-P-1921-888

Gezicht op park Sonsbeek bij Arnhem…

Friedrich von Foltz, naar C. Köhler, 1858 - 1862, prent, RP-P-1905-6051

Gezicht op de Montelbaanstoren en…

Friedrich von Foltz, naar William Cooke, 1858 - 1862, prent, RP-P-1905-446

Gezicht op het Binnenhof in Den…

Friedrich von Foltz, naar Ludwig Rohbock, 1858 - 1862, prent, RP-P-1914-5071

Gezicht op het Paleis van Justitie…

Friedrich von Foltz, naar C. Köhler, 1858 - 1862, prent, RP-P-1905-6049

Gezicht op de Montelbaanstoren en…

Friedrich von Foltz, naar William Cooke, 1855, prent, RP-P-OB-49.897

Gezicht op de Montelbaanstoren en…

Friedrich von Foltz, naar William Cooke, 1858 - 1862, prent, RP-P-1931-138

Gezicht op een brug bij Hamelen

Friedrich von Foltz, naar Georg Osterwald, 1839, prent, RP-P-2018-1370-3