Portret van Wilhelm Martin…

Carl Mayer, 1840 - 1855, prent, RP-P-1908-2947

Linksboven genummerd: M.s C.L. No. 766.

Portret van Ernst-Wilhelm Arnoldi

Carl Mayer, 1840 - 1855, prent, RP-P-1913-296

Linksboven genummerd: M.s Conv. Lex. No. 103.

Portret van Ernst August, koning…

Carl Mayer, 1829 - ca. 1840, prent, RP-P-1911-4407

Rechtsonder genummerd: Zeitgenossen No 149.

Portret van Henry Hardinge

Carl Mayer, naar Eden Upton Eddis, 1847, prent, RP-P-1910-1127

Portret van Georges Cuvier

Carl Mayer (mogelijk), 1808 - 1868, prent, RP-P-1910-6641