Job op de mesthoop bezocht door…

Johannes de Mare, naar Denis Auguste Marie Raffet, 1816 - 1889, prent, RP-P-1888-A-12882

Gearmd gezelschap en twee mannen in…

Johannes de Mare, naar Denis Auguste Marie Raffet, 1816 - 1889, prent, RP-P-OB-22.777

In een straat loopt een man met aan zijn ene arm een vrouw en aan zijn andere een meisje. Hij kijkt om over zijn schouder naar twee mannen. Huizen met vakwerk op de achtergrond.

Bezoek van H. Antonius aan H.…

Johannes de Mare, naar Tony Johannot, 1845, prent, RP-P-OB-22.770

De heilige Antonius heeft het levenloze lichaam van de heilige Paulus in zijn armen terwijl twee leeuwen voor hem een graf delven omdat Antonius daarvoor zelf de kracht mist. Scène uit de Legenda Aurea.

Weesmeisje geeft aalmoes aan en…

Johannes de Mare, naar Jacob Joseph Eeckhout, ca. 1850, prent, RP-P-1904-2841

Bij het uitgaan van een kerkmis lopen vele weesmeisjes door een kerkportaal. De voorste van hen geeft een aalmoes aan een bedelaar met naast hem een hond.

Man in harnas voor een paus

Johannes de Mare, naar Tony Johannot, 1816 - 1889, prent, RP-P-OB-22.772

Man in een harnas staande voor en paus gezeten op een stoel, omgeven door een cartouche van kwasten met bovenaan een kardinaalshoed. Hieromheen nog vier andere scènes. Scène uit een chanson van Pierre-Jean de Béranger.

Vier mannen in 17e eeuws kostuum…

Johannes de Mare, naar George William Henry Powell, 1816 - 1889, prent, RP-P-OB-22.786

Vier mannen in zeventiende eeuws kostuum verwikkeld in een geagiteerde discussie rond een tafel. Een van de mannen heeft een houten been en staat naast de tafel met in zijn hand een verfrommeld stuk papier.

Gezelschap rond een tafel

Johannes de Mare, naar Jacques (inventor), 1816 - 1889, prent, RP-P-OB-22.778

Een gezelschap (Geuzen) rond een tafel: twee mannen geven elkaar een hand, en vrouw en een man met elkaar in gesprek en een man die zijn glas opheft naar de beschouwer. Afbeelding omgeven met een cartouche van takken met daaromheen nog drie scènes: linksboven een man met een harp, rechtsboven…

Priester tussen gesluierde vrouwen

Johannes de Mare, naar Tony Johannot, 1845, prent, RP-P-OB-22.771

Een priester wordt geflankeerd door twee gesluierde vrouwen in lange gewaden, terwijl op de achtergrond een stoet vrouwen met sluiers en lange gewaden een poort doorgaat bij maanlicht.

Aanbidding door de herders

Johannes de Mare, naar Jusepe de Ribera, 1816 - 1852, prent, RP-P-1905-2081

Willem Barendsz en Jacob van…

Edouard Taurel, naar Christoffel Bisschop, 1850, prent, NG-MC-1346

Negentiende-eeuwse ingelijste prent van de beroemde zestiende-eeuwse ontdekkingsreizigers Willem Barendsz en Jacob van Heemskerck, die hun tweede noordelijke doorvaartpoging naar India beramen. Zij zijn afgebeeld in een kamer aan een tafel met een globe, een wandkaart, een scheepsmodel en een pels…