5 resultaten gevonden


Hendrik D. Jzn Sluyter, 1865 - 1870, prent, RP-P-1904-4062

Evangelieprediking in de 7e en 8e eeuw. Een monnik verspreidt het Christendom tegenover een schare toehoorders onder een boom in de open lucht.

Hendrik D. Jzn Sluyter, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-9

Evangelieprediking in Nederland tijdens de 7e en 8e eeuw. Een monnik verspreidt het Christendom tegenover een schare toehoorders onder een boom in de open lucht. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Hendrik D. Jzn Sluyter, 1865 - 1870, prent, RP-P-1904-4071

De Friese dichter Gysbert Japicx, lesgevend in een schoolklas, crond het jaar 1650. Hij zit schuin aan zijn lezenaar op een verhoging en kijkt naar een jongen en een meisje die, met een schrift in de hand, naar hem toekomen. Andere kinderen in de klas kijken toe. Onderdeel van de groep staalgravures…

J.H. Laarman Hendrik D. Jzn Sluyter, in of voor 1870, prent, RP-P-1908-4391

Een oude man zit aan een tafel vol boeken en schrijfbenodigdheden in een zuilengang met uitzicht op gebouwen in klassieke stijl. Aan zijn stoel hangen zijn jas, hoed en tas. Een vrouw biedt hem iets aan, gadegeslagen door een jongere vrouw met een baby op de arm en een mand met bloemen op het hoofd.…

Hendrik D. Jzn Sluyter, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-20

De Friese dichter Gysbert Japicx, lesgevend in een schoolklas, ca. 1650. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.