Aanslag van Jean de Jauregui op…

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Nicolaas Pieneman, 1855 - 1865, prent, RP-P-OB-80.443

Aanslag van Jean de Jauregui op prins Willem I, 18 maart 1852 te Antwerpen. Interieur met de prins zittend gewond in een stoel, om hem heen familie en anderen. Links ligt het lichaam van de gedode Jean de Jauregui op de vloer, Maurits vraagt de soldaten hem te onderzoeken.

Heemskerck en Barendsz bereiden hun…

Edouard Taurel, naar Cornelis Bisschop, 1838 - 1892, prent, RP-P-OB-80.446

Jacob van Heemskerck en Willem Barendsz werken in een studeerkamer aan de voorbereidingen voor hun tweede reis om een noordelijke doorvaart naar Indië te vinden, 9 juli 1594. Op de werktafel een globe, aan de muur een scheepsmodel, een kaart van Nova Zembla en de huid van een ijsbeer.

Episode uit het beleg van…

Philippus Velijn, naar Petrus Johannes Schotel, 1821 - 1823, prent, RP-P-OB-80.393

Episode uit de belegering van de stad Zaltbommel door het Spaanse leger onder Mendoza en verdedigd door het Staatse leger onder Maurits, mei-juni 1599. Een man belet een ander de poort te openen voor een groep Spanjaarden die uit een schip tevoorschijn komen.

De zestienjarige Frederik Hendrik…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Johannes Steyn, 1823 - 1829, prent, RP-P-1944-2241

De zestienjarige Frederik Hendrik als legerleider voor de slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. Frederik Hendrik te paard op het strand bij Nieuwpoort krijgt van Maurits het bevel over een legeronderdeel.

Portret van de portretschilder…

Benoit Taurel, naar Johan Coenraad Hamburger, 1855, prent, RP-P-1940-1733

Portret van de Amsterdamse…

Edouard Taurel, 1858 - 1881, prent, RP-P-1905-1699

Johan de Witt 's nachts op straat…

Dirk Jurriaan Sluyter, naar Willem Benedictus Stoof, 1842 - 1844, prent, RP-P-1908-4359

Raadpensionaris Johan de Witt wordt 's nachts op straat aangevallen door een groep gewapende mannen en raakt zwaar gewond, juni 1672.

Winter van 1740

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Andreas Schelfhout, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-47

De strenge winter van 1740. Winterlandschap met trekslede op het ijs. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Joost van den Vondel, ca. 1650

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Nicolaas Pieneman, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-21

De dichter Joost van den Vondel, Gysbert Japicx, dichtend gezeten in een stoel, ca. 1650. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Rembrandt bij de deur naar het…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Cornelis Bisschop, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-25

De schilder Rembrandt staande bij de deur naar het anatomisch theater, ca. 1630. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.