Het afdanken van de waardgelders te…

Jan Frederik Christiaan Reckleben, naar Joost Cornelisz. Droochsloot, 1855 - 1857, prent, RP-P-OB-80.828

De afdanking van de waardgelders op bevel van prins Maurits, 31 juli 1618. De troepen staan opgesteld op de Neude te Utrecht, op de voorgrond Maurits met gevolg en officieren te paard.

Willem van Holland laat zich als…

Willem Steelink (I), naar Bastiaan de Poorter, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-22

Willem van Holland laat zich als poorter inschrijven te Utrecht in 1249. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Amsterdam tot stad verheven, ca.…

Willem Steelink (I), naar Barend Wijnveld, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-28

Amsterdam tot stad verheven. Voorstelling aan het hof: een vorst overhandigt een document met zegels, stadsrechten. Omstreeks 1335. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Zeeslag bij Solebay, 1672

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Johan Adolph Rust, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-38

Zeeslag bij Solebay op 7 juni 1672 tussen de Staatse en Engelse vloot. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

De opening van de synode van…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Pouwels Weyts (II), naar François Schillemans, 1850 - 1859, prent, RP-P-OB-80.849

De opening van de nationale synode te Dordrecht op 13 november 1618. Interieur van de grote zaal in de Kloveniersdoelen met alle aanwezigen, op de voorgrond toeschouwers.

Oude Stadhuis van Amsterdam, ca.…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Charles Leickert, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-35

Gezicht op het Oude Stadhuis van Amsterdam, ca. 1450. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Jan Adriaensz. Leeghwater, 1608

Willem Steelink (I), naar Alexander Mollinger, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-11

De waterbouwkundige Jan Adriaensz. Leeghwater bezig met metingen aan de oever van een meer, 1608. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Saksische landhoeve in de 5e eeuw

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Conradijn Cunaeus, 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-7

Een Saksische landhoeve in de 5e eeuw. Drie ruiters en drie honden verlaten bij nacht een omheind dorp. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Vrede van Munster, 1648

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Petrus Franciscus Greive, naar Gerard ter Borch (II), 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407B-23

Het beëdigen van de Vrede van Munster op 15 mei 1648, in de grote zaal of Friedenssaal van het stadhuis te Munster. De afgevaardigden staan rond een tafel en leggen met opgestoken hand de eed af. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij…

Eerste dijkschouw in Drechterland,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Wouter Verschuur (1812-1874), 1865 - 1870, prent, BI-1997-1407A-25

Eerste dijkschouw in Drechterland, 1288. Een groepje personen op een dijk. Op de voorgrond een ploegende boer. Onderdeel van de groep staalgravures naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae.