Geboorte van aartshertog Jozef van…

Peter Paul Werner, 1741, historiepenning, NG-VG-1-2315

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met kroon, daartussen borststuk kind binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Wenen, waarboven drie vogels hemelwaarts vliegen, en de burcht, met aan de voet een harnas, daartussen standaard met XP-monogram binnen omschrift

Geboorte van aartshertog Jozef van…

Peter Paul Werner, 1741, historiepenning, NG-VG-1-2317

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met kroon, daartussen borststuk kind binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Wenen, waarboven drie vogels hemelwaarts vliegen, en de burcht, met aan de voet een harnas, daartussen standaard met XP-monogram binnen omschrift

Geboorte van Peter de Grote

Peter Paul Werner, 1700 - 1800, historiepenning, NG-VG-1-1120

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: engel op wolk overhandigt kind aan een gekroonde vrouw zittend naast wapenschild binnen omschrift.

Huwelijk van Frans Stephen, hertog…

Peter Paul Werner, 1736, historiepenning, NG-VG-1-2278

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: twee sfinxen liggend voor altaar, waarop twee brandende altaren staan; aan voorzijde van altaar twee wapenschilden, er rondom heen toortsen binnen omschrift; afsnede: jaartal

Tweede eeuwfeest op het overleveren…

Peter Paul Werner, 1730, historiepenning, NG-VG-1-2212

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk van twee mannen binnen omschrift. Keerzijde: voorlezen van geloofsbelijdenis van Luther in aanwezigheid van Standen en keizer op de Rijksdag in het bisschoppelijke paleis te Augsburg binnen omschrift; afsnede: opschrift; binnenkant: twee ronde, gekleurde…

Kampement van het Nederlandse leger…

Peter Paul Werner, 1732, historiepenning, NG-VG-1-2236

Zilveren penning. Voorzijde: Nederland, afgebeeld als gekroonde vrouw zit binnen omheinde tuin met haar arm leunend op scheepsanker, naast haar leeuw met zeven pijlen; Mars met getrokken zwaard staande voor trommels en vlaggen en Mercurius met zijn staf staande voor koopmansgoederen en een schip dat…

Huwelijk van Frans Stephen, hertog…

Peter Paul Werner, 1736, historiepenning, NG-VG-1-2276

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: beide echtgenoten geven elkaar de hand, daarboven gekroonde arend, links een genius die schild in handen houdt, waarop monogram staat, rechts zit het Duitse rijk, afgebeeld als gekroonde vrouw met…

Opname der Salzburger emigranten in…

Peter Paul Werner, 1732, historiepenning, NG-VG-1-2230

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vrouw, leunend op wapenschild stuurt groep mensen met hoeden en stokken weg, beschenen door stralende driehoek binnen omschrift; afsnede: opschrift

Huwelijk van Willem IV met prinses…

Peter Paul Werner, 1734, historiepenning, NG-VG-1-2255-A

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee gevleugelde genii, elk met een hand rustend op wapenschild reiken elkaar de hand onder een met wijnranken en druiventrossen omslingerde oranjeboom binnen omschrift; afsnede: opschrift