Vroedschapspenning van de stad…

Nicolaas van Swinderen, 1739, vroedschapspenning, NG-VG-5-84-A

Vroedschapspenning van de stad…

Nicolaas van Swinderen, 1739, vroedschapspenning, NG-VG-5-84

Vroedschapspenning van de stad…

Nicolaas van Swinderen, 1753 - 1757, vroedschapspenning, NG-VG-5-87

Derde eeuwfeest van de uitvinding…

Nicolaas van Swinderen, 1740, historiepenning, NG-VG-1-2310

Verheffing van de prins van Oranje…

Nicolaas van Swinderen, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2465

Overlijden van Willem IV

Nicolaas van Swinderen, 1751, historiepenning, NG-VG-1-2560

Eerste eeuwfeest van de Confrerie…

Nicolaas van Swinderen, 1756, historiepenning, NG-VG-1-2592

Verheffing van de prins van Oranje…

Nicolaas van Swinderen, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2435

Anna van Hannover, prinses van…

Nicolaas van Swinderen, 1752 - 1759, erepenning, NG-VG-1-2606

Aanvang van het jaar 1746, op de…

Nicolaas van Swinderen, 1745, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2407