Tekst uit archief Philip Zilcken

Camille Mauclair, 1930, tekst, RP-D-1982-43-193

Tekst bevat aantekening van Philip Zilcken.

Tekst getiteld 'Sahara-Indrukken'…

Philip Zilcken, 1867 - 1930, tekst, RP-D-1982-43-Ph.Zilcken-3

Tekst aan anoniem

Edouard Dujardin, 1841 - 1889, tekst, RP-D-2017-69

Een gat in het geluid

Ger Lataster, 1988, tekst, RP-P-2010-222-502-3

Handgeschreven gedicht van Bert Schierbeek. Gestoken in wit dubbelgevouwen blad met gele stip op de voorkant.

Tekst uit archief Philip Zilcken

Philip Zilcken, ca. 1929 - in of voor 1930, tekst, RP-D-1982-43-255

Tekst uit archief Philip Zilcken

Camille Mauclair, 1930, tekst, RP-D-1982-43-192

Tekst bevat aantekening van Philip Zilcken.

Titelblad van de Lucas van Leyden…

Jacob van Geel (mogelijk), 1680 - 1721, titelpagina, RP-P-OB-1792

Handgeschreven titelblad, maakte oorspronkelijk deel uit van kunstboek waar Johannes Wtenbogaerdt zijn Lucas van Leyden grafiek in verzamelde. Vanouds behorend bij de Lucas van Leyden collectie in het Rijksprentenkabinet.

Afschrift van een beschikking van…

Commissie ter behartiging der belangen van de Nederlandsche kunstenaars te Venetië, naar jonkheer Cornelis Feith, 1921, tekst, RP-D-1982-43-110