Document

Frederik (prins van Oranje-Nassau), 1775 - 1800, papier, NG-636-B

Handtekening in bruine inkt (van Willem George Frederik) op blaadje papier. Gesigneerd: Fr. Pr. van Orange.

Briefje behorende bij tabaksdoos…

Jacobus Koning (toegeschreven aan), 1764, brief, NG-KOG-1481-B

Het bijgaande briefje bij de 'tabaksdoos pachtersopsroer' (NG-KOG-1481-A) legt uit waar de afbeeldingen op de tabaksdoos op slaan. Deksel: bij een executie op de Dam schoot de schutterij op de menigte. Onderzijde: plundering van een pachtershuis op het Singel. Achterzijde: het doden van een Zweed,…

Handtekening Frederik Hendrik

, 1600 - 1650, papier, NG-593-B

Handtekening in bruine inkt van Frederik Hendrik op blaadje papier.

Document

Karel van Brunswijk-Wolfenbüttel, 1770 - 1806, papier, NG-638-B

Handtekening in bruine inkt (van Karel George August van Brunswijk-Wolffenbuttel), op blaadje papier. Gesigneerd: Charles G A Pr Herz de Br Lux (?).

Document

Hendrik Casimir I graaf van Nassau-Dietz, 1600 - 1650, papier, NG-559-B

Handtekening in bruine inkt (van Hendrik Casimir I), op uitgeknipt blaadje papier. Gesigneerd: Henrich K. Z. Nassau.

Handtekening Willem Frederik

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), ca. 1800, papier, NG-637-B

Handtekening in bruine inkt (van Willem Frederik, de latere koning Willem I), op blaadje papier. Gesigneerd: W.f. Erfprins van Orange.

Document

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1800 - 1843, papier, NG-633-B

Handtekening in bruine inkt (van koning Willem I) op uitgeknipte papiertjes. Gesigneerd: Willem. Opschrift: 'Van Wege den Koning'

Document

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1800 - 1843, papier, NG-643-B

Handtekening in bruine inkt (van koning Willem I), op papiertje. Gesigneerd: Willem.

Document

Charlotte de Bourbon, 1550 - 1600, papier, NG-569-B

Handtekening in bruine inkt op stuk perkament (van Charlotte de Bourbon). Gesigneerd: Charlotte de Bourbon.

Document

Henriëtte Catharina (prinses van Oranje), 1600 - 1699, papier, NG-585-B

Handtekening in bruine inkt (van Henriette Catharina van Nassau), op blaadje papier. Gesigneerd: Henriette.