Verklaring bij de tekening…

anoniem, 1720, manuscript, RP-T-00-3666A

Handgeschreven verklaring van de voorstelling van de tekening Quincampoix in de Stoel mer Rinkels voor 't Lazarus Huis. Vijf dubbelgevouwen bladen en één los blad met een verklaring van de letters A-I. Behoort tot de groep van tekeningen toegevoegd aan de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten…

Penning bij de inhuldiging van…

anoniem, 1737, prent, RP-P-OB-83.715B

Afbeelding van de beide zijden van de penning bij de inhuldiging van Willem IV als heer en baron van Breda. Bij de intrede van Willem IV en zijn gemalin Anna van Hannover te Breda op 13 september 1737. Vastgeplakt aan een handgeschreven beschrijving.

Beschrijving van het verblijf van…

anoniem, 1737, manuscript, RP-P-OB-83.715C

Handgeschreven beschrijving van het verblijf van Willem IV te Breda op zondag 15 september. Aansluitend op de intrede van Willem IV en zijn gemalin Anna van Hannover te Breda op 13 september 1737.

Verklaring bij de tekening…

anoniem, 1720, manuscript, RP-T-00-3665A

Handgeschreven verklaring van de voorstelling van de tekening Quincampoix of de grote Wind en Koolverkoper. Dubbelgevouwen blad met een verklaring van de letters A-L. Behoort tot de groep van tekeningen toegevoegd aan de serie Tafereel der Dwaasheid met spotprenten op de Windhandel of Actiehandel…

Transcriptie van een toelichting…

anoniem, 1875 - 1899, manuscript, RP-P-OB-81.516

Transcriptie van een toelichting bij de prenten van de optocht van de schutters langs de Haarlemmertrekvaart bij de intocht van Engelse koningin Henrietta Maria te Amsterdam, 20 mei 1642. Handschrift in 16 regels in het Nederlands.

Canter Visscher Manuscript

Adrianus Canter Visscher, ca. 1750 - ca. 1755, manuscript, NG-2008-60

Manuscript van de VOC dienaar Adrianus Canter Visscher met achterin achtentwintig Indiase miniaturen en twee kaarten van plaatsen aan de Coromandelkust. De tekst bestaat uit twee delen: een geschiedenis van het Mogolrijk en de VOC-vestigingen aan de Coromandelkust; daarna volgt een advies aan de…

Transcriptie van een toelichting…

anoniem, 1875 - 1899, manuscript, RP-P-OB-81.517

Transcriptie van een toelichting bij de vertoningen opgevoerd bij het bezoek van Engelse koningin Henrietta Maria aan Amsterdam, 20-22 mei 1642. Handschrift op twee bladzijden in het Nederlands met korte beschrijvingen van de vertoningen genummerd 1-6.

Gedichten op het zwaard waarmee…

Frans Greenwood, 1743 - 1745, manuscript, NG-NM-4282

Band van bruin karton met rug van rood leer, met deels beschreven, deels blanco pagina's waarop 49 handgeschreven gedichten van verschillende personen op het zwaard van Oldenbarnevelt. Voorin een lijst van 'Poeten en Poetessen op het Swaard', vervolgens drie opgeplakte teksten (2 brieven en 1…

Middelnederlands manuscript met…

anoniem, ca. 1480 - ca. 1510, manuscript, RP-P-2014-11

Middelnederlands manuscript met daarin opgenomen een onbeschreven gravure met een voorstelling van het gezicht van Christus, voorzien van een stervormige halo. Het manuscript bevat teksten van St. Augustinus (o.a. ''Regula cum glossis'') en de Pseudo-Augustinus (onder meer de "Manuale") in het…

Manuscript uit archief Jan Veth

Jac van Looij, 1865 - 1930, manuscript, RP-D-1984-40-J.VAN.LOOY-1