Lidmaatschapsbewijs van M.C.M. van…

Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 1839, lidmaatschapsbewijs, RP-D-1992-2

Lidmaatschapsbewijs van Ludolf…

Sint Lucasgilde (Amsterdam), 1663, lidmaatschapsbewijs, RP-D-BAKHUYSEN.L.-1

Lidmaatschapsbewijs van het…

anoniem, 1797, prent, RP-P-1980-355

Lidmaatschapsbewijs of diploma van het Genootschap Democriet te Haarlem op naam van Abraham Coenraad Swaving, 21 november 1797. Bovenaan een medaillon met de kop van Democriet, daaronder een vers over het lidmaatschap. Ondertekend door het oudste en het jongste lid van de kring. Linksonder een rode…

Lidmaatschapsbewijs van Louis…

Reinier Vinkeles, 1767, lidmaatschapsbewijs, RP-D-1904-4524

Gedachtenis aan de Ure der…

Electr. Drukkerij B. ten Brink, 1923, lidmaatschapsbewijs, NG-1004

Eénzijdig bedrukt blad karton, randversiering en diverse teksten (bijbelspreuken) in cartouches, waarbij Jantje Kist als lidmaat der NH Kerk wordt aangenomen. Gesigneerd en gedateerd.

Lidmaatschapsbewijs van Willem…

Jan Springer, 1870, lidmaatschapsbewijs, RP-D-2017-661