Kalligrafie op de eendracht door…

anoniem, 1787, tekening, RP-T-00-3773

Kalligrafie op de eendracht in het land onder Oranje en Gods zegen, 1787. De Nederlandse Leeuw met zwaard en pijlenbundel, aan weerszijden versregels, onderaan: Vivat Oranje.

Namen der Heeren Officieren van de…

ca. 1843, document, NG-1059

Blad papier met namenlijst, aan een zijde beschreven met bruine inkt, boven titel, waaronder in twee kolommem (6) namen van 'kolonels'; daaronder (in totaal ca 2/3 van het vel beslaand), in vier hoofdkolommen per jaar ingedeeld de namen van de overige officieren; elke hoofdkolom is zelf verdeeld in…

Jaarlijks rapport van het…

Hendrik van der Poth, 1803, tekening, RP-T-00-3818-30

Blad met gekalligrafeerd jaarlijks rapport van het tweede Battaillon der Zesde halve Brigade Infanterie Gewapende Burgermacht, in het voormalig departement van Delft, december 1803.

Ensemble kaarten en tekeningen van…

Hendrik van der Poth, 1795 - 1803, brief, RP-T-00-3818

Ensemble van 54 kaarten, tekeningen en gekalligrafeerde rapporten vervaardigd door de adjudant Hendrik van der Poth ten tijde van de Brits-Russische expeditie naar Noord-Holland in 1799, plus werk van enkele jaren daarvoor en daarna. Veel van de tekeningen hebben ook betrekking op de oefeningen van…

Driemaandelijks rapport van het…

Hendrik van der Poth, 1799, tekening, RP-T-00-3818-25

Blad met gekalligrafeerd driemaandelijks rapport van het Battaillon Bataafsche Gewapende Burgermacht van Delft, april 1799. Ten tijde van de Brits-Russische expeditie in 1799.

Jaarlijks rapport van het…

Hendrik van der Poth, 1802, tekening, RP-T-00-3818-31

Blad met gekalligrafeerd jaarlijks rapport van het tweede Battaillon der Zesde halve Brigade Infanterie Gewapende Burgermacht, in het voormalig departement van Delft, december 1802.

Plattegrond met de opstelling…

Hendrik van der Poth, 1799, tekening, RP-T-00-3818-32

Plattegrond met de opstelling van de troepen langs de route van de optocht met de veroverde Britse en Russische vaandels op 17 oktober 1799. Linksboven een cartouche met een vierregelig vers.

Souvenir aangeboden door de…

anoniem, 1884, titelpagina, NG-1985-5-1

Gekalligrafeerd titelblad. Linksonder een dunne strook afgeknipt. Opschrift in sierlijke letters met blad- en bloemversieringen. Linksmidden hangt aan een takje de orde van de Nederlandse Leeuw met het devies: Virtus Nobili tat. Onder het opschrift volgen de namen van het bestuur van de vereniging,…

Driemaandelijks rapport van het…

Hendrik van der Poth, 1799, tekening, RP-T-00-3818-26

Blad met gekalligrafeerd driemaandelijks rapport van het Battaillon Bataafsche Gewapende Burgermacht van Delft, juli 1799. Ten tijde van de Brits-Russische expeditie in 1799.